Billeasing A till Ö

Leasingskolan

Viktigast att veta om billeasing är att det är en mycket förmånlig finansieringsform med full nyttjanderätt. För dig som företagare är halva momsen avdragsgill, samtidigt som du slipper binda upp eget kapital. Som förare kör du alltid en ny, säker bil och slipper oroa dig för oförutsedda utgifter, värdeminskning och billån. Här sammanfattar vi några ord och termer som också kan vara bra att känna till i samband med billeasing.

1:a hyra

Vanligen betalar man en första förhöjd hyra/leasingavgift i samband med ett nytt leasingavtal. Hos Wasa Kredit kan du även välja att periodisera den förhöjda hyran över en längre period. Se Stafflad leasing.

Avdragsförbud

Vid köp av bil har du som företagare med få undantag inte rätt att dra av momsen. Endast bilhandlare, uthyrningsverksamheter, persontransportföretag och körskolor får göra momsavdrag. Vid leasing är halva momsen avdragsgill. Själva leasingkostnaden, eller hyran, är avdragsgill fullt ut för företaget.

Drivmedelsförmån

Om företaget som leasar bilen även betalar för drivmedlet blir förmånsvärdet, som du får betala skatt för, högre. Drivmedelsförmånen värderas enligt nuvarande skatteregler till 1,2 gånger marknadsvärdet inkl. moms. Efter skatt är kostnaden per mil ändå lägre än om man kör egen bil. Se även Förmånsvärde.  

Finansiell leasing

Finansiell leasing innebär att leasetagaren betalar en fast månadskostnad till leasegivaren och att företaget som leasar bilen själv tar ansvar för fordonet, inklusive drivmedel och underhåll. Det här är den vanligaste typen av leasing i Sverige. Se även Operationell leasing.

Förmånsbeskattning

När en leasingbil används för privat bruk i mer än ringa omfattning (högst 10 tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på maximalt 100 mil) uppstår en förmån som är skattskyldig. Bilförmånen bestäms vid anskaffningen och utgår från vald bilmodell.

Förmånsbil 

Se leasingbil.

Förmånsvärde

När en tjänstebil utnyttjas för privat bruk räknas den som en förmån och förmånsbeskattas. Beräkningen av förmånsvärdet baseras på bilens pris, inklusive extrautrustning. Se även Drivmedelsförmån.

Grönt kort

Ett så kallat Grönt kort är ett internationellt bevis på att fordonets trafikförsäkring gäller även i andra länder. I de flesta europeiska länder krävs inget sådant kort, men tänk på att resor utanför Norden med leasingbilen kräver medgivande från Wasa Kredit. Kontakta oss på 08-635 38 95 för mer information.

Justerat förmånsvärde

När den privata användningen av bilen är högst begränsad kan förmånsvärdet reduceras. Exempelvis kan transportbilar och taxibilar få ett justerat förmånsvärde. Se även Nedsatt förmånsvärde.

Leasingbil

En bil som ägs eller leasas av ett företag men låter en anställd använda för privat bruk. Bilen är en förmån som följer med anställningen och ger den anställda rätt att använda bilen i privat bruk men detta innebär att löntagaren normalt sett upptaxeras och betalar inkomstskatt för att använda bilen.

Leasetagare

Leasetagaren är det företag som leasar bilen från leasegivaren. Leasetagaren äger inte bilen, men har full nyttjanderätt.

Leasegivare

Leasegivaren, eller leasingbolaget, är det företag som äger och leasar ut bilen tillleasetagaren.

Leasingavgift

Leasingavgiften, eller leasinghyran, är den månatliga avgift som företaget betalar till leasegivaren. Avgiften är avdragsgill.

Leasingavtal

Leasingavtalet är det avtal som sluts mellan leasegivaren och leasetagaren. Det avser leasingperioden, men kan även innefatta andra detaljer som ska ingå i avtalet.

Leasingtid/leasingperiod

Den period som leasingavtalet gäller; vanligen 36 månader.

Leasingspärr

Äganderätten till fordonet är leasgivarens, medan nyttjanderätten är leasetagarens. Det här förhållandet markeras med en så kallad leasingspärr i bilregistret. Spärren innebär att bilen inte kan säljas eller vidareuthyras utan samtycke från leasegivaren.

Långtidshyra

Långtidshyra är ett alternativ till leasing som innebär hyra av bil under en längre period. I en långtidshyra har du vanligen en kortare bindningstid och passar vanligen om du har personal på provanställning eller väntar på leverans av din ordinarie leasing- eller tjänstebil.

Marknadsvärde

Om du som kund vill köpa din leasingbil baserar du, av skattebestämmelser, köpebeloppet på bilens marknadsvärde. Värderingsintyg på fordonet bör införskaffas. Se restvärde. 

Miljöbil

När du väljer att leasa ett fordon som har gas-, el- eller laddhybrid drift reduceras förmånsvärdet enligt nuvarande skatteregler. Gränsen för vilka fordon som klassas som miljöbilar bestäms utifrån bilens koldioxidutsläpp i förhållande till bilens tjänstevikt. Miljöbilsdefinitionen är alltså flytande – tunga bilar får ha högre utsläpp än lätta bilar.

Momsavdrag för driftskostnader

Om bilen används helt eller delvis i företagets momspliktiga verksamhet är momsen på driftskostnader avdragsgill.

Momssmitta

När en bil tidigare ägts av en privatperson är momsen redan betald och därför inte avdragsgill. Det kallas för att bilen är momssmittad.

Nedsatt förmånsvärde

Förmånsvärdet reduceras till 75 % av ursprungsvärdet om du kör mer än 3 000 mil om året i tjänst. Om du kan visa att bilen används privat högst 10 ggr/år och körsträckan är max. 100 mil utgår inget förmånsvärde alls. Se även Justerat förmånsvärde.

Restvärde

Är det belopp som avtalet skall lösas med när leasingavtalets bindningstid upphör. Restvärde bestäms i samråd med din kontaktperson hos Wasa Kredit. På en finansiell leasing har kunden rätt till övervärde samt skyldighet att reglerar undervärde om bilen säljs. Restvärdet skall inte förväxlas med ett marknadsvärde.

Operationell leasing

Operationell leasing innebär en hundraprocentig outsourcing av företagets bilpark, inklusive förvaltning, finansiering och administration. Det innebär att leasingföretaget behåller hela ansvaret för fordonet även när det är uthyrt. Den här leasingformen är mindre vanlig i Sverige.

Skattebefrielse

Miljöbilar befrias enligt vägtrafikskattelagen från vägtrafikskatt i fem år. För leasetagaren innebär det vanligen att bilen är skattebefriad under hela leasingperioden. 

Stafflad leasing

När du leasar bil från Wasa Kredit kan du välja leasingupplägget stafflad leasing. Då utgår ingen förhöjd första hyra; istället anpassas leasingkostnaden efter marknadsvärdet. Under månad 1-12 är kostnaden högre, men avgiften blir lägre under månad 13-24 och reduceras ytterligare under månad 25-36. Se även Traditionell leasing.

Supermiljöbil

En så kallad supermiljöbil är en bil som uppfyller EU:s avgaskrav Euro 5 eller Euro 6 och inte släpper ut mer än 50 gram koldioxid per kilometer (blandad körning). Vanligen innefattas därför bara elbilar eller laddhybrider. Fördelen utöver minskad miljöpåverkan är ett reducerat förmånsvärde.

Supermiljöbilspremie

Supermiljöbilspremien är en skattefinansierad subvention av bilar med mycket låga koldioxidutsläpp (se Supermiljöbil). Premien är 40 000 kr för privatpersoner respektive 35 % av prisskillnaden mellan supermiljöbilen och motsvarande konventionell bil för företag. I leasingsammanhang innebär det ett lägre inköpspris för leasegivaren och en lägre månadskostnad för leasetagaren.

Tjänstebil

Ägs eller leasas av företag och används uteslutande för tjänstkörning, t.ex. postutdelning, polisbilar och ambulanser. Begreppet tjänstebil används slarvigt för leasingbil och förmånsbil.

Traditionell leasing

Ett traditionellt leasingavtal innefattar en förhöjd första hyra och en månadskostnad vanligtvis upplagd på 36 månader. Se även Stafflad leasing.

Undantag från förmånsbeskattning

När en bil bara används för privat bruk i så kallad ringa omfattning, d.v.s. högst 10 tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil, uppstår ingen bilförmån. Se även Förmånsbeskattning.

Undantag för lyxbilar

Om en bil kostar mer än 7,5 basbelopp räknas den som lyxbil och då läggs 20 % av det överskjutande beloppet till förmånsvärdet.

Utköp av leasingbil

När leasingperioden löpt ut finns alternativet att köpa bilen du hyrt. Det räknas skattemässigt som ett vanligt bilköp med samma avdragsförbud som vid andra bilköp. 

Wasa Kredit Edition

Wasa Kredit är märkes- och leverantörsoberoende, vilket innebär att du har full frihet att leasa vilket fordon du vill. För att förenkla för dig som ännu inte har bestämt dig för en bil har vi tagit fram några färdiga extra fördelaktiga leasingpaket som går under namnet Wasa Kredit Edition.

I vår bilkalkylator kan du utifrån bilens pris räkna på ett ungefär vad en leasingbil skulle kosta dig.