Mjukvarufinansiering

Smart mjukvarufinansiering utan kapitalbindning. Erbjud din kund smart mjukvarufinansiering för att möta framtidens teknikutmaningar och stärk kundens konkurrenskraft.Kundens månadskostnad är enkel att beräkna med avtalstiderna 12 till 48 månader. Vi betalar ut vid leverans och det ökar kassaflödet och förbättrar din likviditet i det att du får in betalningen tidigare på kontot. Vi står dessutom för kreditrisken mot kunden.

Fördelarna för dina kunder

  • Kan välja mellan olika månadskostnader kopplade till investeringen.
  • Kan investera och samtidigt behålla likvida medel i företaget.
  • Kan sprida ut betalningarna över en längre tid istället för att betala hela investeringen på en gång.
  • Behöver inte allokera kapital och istället kan kapitalet användas i rörelsen.
  • Framtida kostnader är kända och det förenklar budgeteringen.
  • Månadsavgiften bokförs som en rörelsekostnad och avgiften är skattemässigt avdragsgill.
  • Kan lätt budgetera investeringen och kostnaderna kan anpassas mot intäkterna.
  • Behöver ingen bankmässig säkerhet.

Vill du veta mer?

Vi finansierar programvara. Kontakta oss om du vill bolla idéer kring er programvara och om den kan finansieras. 

Kontakta oss för att prata mjukvarufinansiering