Hyra

Hyra är en passande finansieringslösning om du behöver utrustningen under en kortare period eller vill uppgradera objektet under avtalstiden.

Varför hyra utrustning?

När du behöver en utrustning under en begränsad tid är hyra en smidig finansieringslösning. Kostnaden kan fördelas över tid och du behöver varken binda kapital, använda bankmässiga säkerheter eller låsa ditt kreditutrymme.

Med ett hyresavtal kan du även byta, uppgradera eller komplettera utrustningen under pågående hyrestid genom att kontakta återförsäljaren. Betalningslösningen passar därför bra för objekt där produktutvecklingen går fort som till exempel kaffemaskiner eller it-utrustning.

Du betalar en månadskostnad som framgår i hyresavtalet. När avtalet har löpt ut kan du välja att förlänga eller lämna tillbaka objektet.

Behöver kunden hjälp med service och underhåll under hyresperioden kan funktionsavtal vara en passande finansieringslösning. 

Fördelar med att hyra

  • Hyran är vanligtvis lika stor under hela avtalstiden vilket gör den enkel att budgetera och anpassa efter intäkterna.

  • Kostnaden påverkar bara resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.

  • Hyra är skattemässigt avdragsgill och dras som en kostnad.

  • Du kan uppgradera eller byta ut utrustningen under hyresperioden.