Överlåtelse av billeasing

Om livssituationen förändras för den person som nyttjar bilen kan leasingavtalet behöva brytas i förtid. Då kan du göra en ansökan om överlåtelse. Vid godkännande så hjälper vi dig med det och gör en avräkning.

Förutsättningar för att pröva överlåtelser

  • Vi prövar endast överlåtelser mellan näringsidkare.
  • Vid överlåtelsedatumet måste alla avier och fakturor vara betalda.
  • Vi handlägger inte överlåtelser för leasing under 30 000 kr eller om avtalet löper ut inom 6 månader från ansökan (gäller ej registrerade personbilar).
  • F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter måste vara registrerat och klart innan vi kan handlägga er ansökan.

Bra att veta

  • Lämna aldrig över utrustningen (till exempel fordonet eller maskinen) innan överlåtelsen blivit godkänd och därmed trätt i kraft.
  • För att påskynda handläggningstiden, bifoga gärna ert senast reviderade bokslut eller er resultat- och balansräkning för aktuell period.
  • Den som tar över avtalet debiteras en överlåtelseavgift på 2 ⁠500 kronor exklusive moms. När vi mottagit godkänt e-signerat överlåtelseavtal sker överlåtelsen vid nästkommande månadsskifte.
  • Om ni har fler avtal som ska överlåtas behöver ni skicka in en ansökan per avtal.

Viktig information 

Observera att överlåtelsen är godkänd först när samtliga handlingar är fullständiga, e-signerade och mottagna av oss. Samtliga obligatoriska fält markerade med * behöver vara ifyllda i ansökan. 

Prövning av överlåtelser

Vi godkänner inte överlåtelse av leasingavtal till annat företag, ibland kan vi dock göra undantag. För företagsleasing finns det en överlåtelseklausul som tillåter avtalsinnehavaren att överlåta sin leasingbil vid speciella omständigheter.

Ansökningsformulär

Avtalsinformation

Information om nuvarande hyres-/leasingtagare

Information om övertagande hyres-/leasingtagare

Skicka in ansökan

+ Lägg till
Godkänn ansökan

Wasa Kredit behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och annan tillämplig lagstiftning och på sätt som anges i informationen "Behandling av personuppgifter" som du hittar här: www.wasakredit.se/personuppgifter.