Avbetalning

Med avbetalning slipper du betala allt på en gång. Det liknar ett vanligt banklån där du äger utrustningen och gör avskrivningar.

Vad är avbetalning? 

Avbetalning liknar ett vanligt banklån, där du äger objektet och gör avskrivningar. Du kan också välja att lägga upp betalningen så den motsvarar objektets värdeminskning. Utrustningen du köper står som säkerhet. Vi har äganderättsförbehåll under avbetalningsperioden. 

Kredittiden är normalt 36-72 månader, beroende på kreditbelopp och önskad månadskostnad. Rekommenderad kontantinsats är 20 procent av objektets pris. 

Fördelar med avbetalning

  • Avbetalningen kan läggas upp så att den motsvarar objektets värdeminskning
  • Företaget eller lantbruket kan när som helst lösa avtalet eller göra extra amorteringar utan extra kostnad
  • Förutom uppläggningsavgiften och aviseringsavgift tas inga andra avgifter ut
  • Både nya och begagnade objekt

Annuitetslån

Det är vanligt att lägga upp avbetalningen som ett annuitetslån. Fördelen med denna typ av lån är att betalningen är lika stor varje månad, beroende på räntans upp- eller nedgång. Annuitetslån används ofta till exempel vid finansiering av verkstadsmaskiner. 

Rak amortering

I vissa fall kan service- och reparationskostnaden för ett fordon vara lägre i början och högre i slutet av en avtalsperiod. Ett upplägg med rak amortering kännetecknas av högre total månadskostnad i början av avtalet för att sedan bli lägre under avtalets gång.