Leasa transportbil & lastbil

Leasing av transportbil är en förmånlig finansiering för små och stora företag.

  • Binder inget kapital
  • Enkelt att budgetera
  • Ger en tydlig bild över fordonsparken 

Kontakta mig för offert


Fördelar med leasing av transportbil

Leasing är särskilt gynnsamt om fordonet i första hand används i tjänsten, vilket oftast sker i branscher med behov av transportbilar.

  • Enklare att budgetera – kostnader är kända och du undviker överraskningar
  • Perfekt för företag som saknar likvida medel för ett fordonsköp
  • Företaget undviker att binda upp kapital och behåller sitt expansionsutrymme
  • Transportbilar undgår vanligen förmånsbeskattning då de primärt utnyttjas i tjänst
  • Du kör alltid en modern, säker, miljövänlig och tillförlitlig bil

Skatteverkets villkor för att undantas från förmånsbeskattning

Om ett transportfordon uteslutande används i tjänsten innebär det att fordonet inte klassas som förmånsbil. Så här definierar Skatteverket vad som krävs för skattefrihet: Skatteplikt för bilförmån uppkommer inte för den som använt förmånsbil i endast ringa omfattning […] Med ringa omfattning avses ett fåtal tillfällen per år och en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil (prop. 1993/94:90 s. 94). För skattefrihet krävs att båda förutsättningarna är uppfyllda.

Kontakta mig för offert