Industri och verkstad

Samarbeta med oss och erbjud dina företagskunder leasing och hyra. Med flexibel finansiering kan fler verkstads- och industriföretag handla hos dig.

Leasing och hyra för industri- och verkstad

Erbjud leasing till företagskunder som vill investera i en ny utrustning utan att betala hela beloppet med en gång. Med leasing kan man även lösa ut maskinen mot ett restvärde när avtalstiden löper ut. Vi kommer överens om restvärdet innan avtalet tecknas.

Hyra passar en kund som behöver funktionen men inte behöver äga maskinen. Med hyra som finansiering behöver man inte köpa loss utrustningen när avtalet är slut.

Du kan erbjuda funktionsavtal till företagskunder som även vill att service och underhåll ska ingå. Funktionsavtalet passar bra för organisationer som vill spara tid och resurser.

Exempel på industriutrustning och verkstadsmaskiner som kan finansieras med leasing, hyra eller funktionsavtal:

  • Byggställningar
  • Fyllningsmaskiner 
  • Förpackningsmaskiner
  • Grönytemaskiner 
  • Städmaskiner
  • Kompressorer
  • Mätinstrument
  • Svetsutrustning
  • Truckar

Flexibel finansiering ger fler affärer

Med oss som finansieringspartner får du en kontaktperson som är insatt i din bransch och lokala marknad. Du får snabba kreditbesked och efter genomförd affär betalar vi dig snabbt och tar även hand om administration och fakturering så att du kan fortsätt att fokusera på din försäljning.