Finansiera värmepumpar

Värme nu, betala senare. Har du gjort en energikartläggning och vill ta nästa steg i ditt energiarbete genom att satsa på luft-, vatten och geovärmepumpar? 

 • Anpassade finansieringsupplägg
 • Uppvärmning nu, uppdelad betalning
 • Lösningar från luftvärmepumpar till bergvärmesystem

Kontakta mig för offert


Finansiera värmepumpar

Värmepumpar är en grundpelare för energieffektiva hem och företag, och för fastighetsägare och industrier som vill minska sina värmekostnader och sitt miljöavtryck. De kan omvandla energi från luft, vatten eller mark till värme, men de kommer med en betydande uppstartskostnad.

Genom våra leasingalternativ kan ni införa avancerade värmepumpsystem utan stora initiala investeringar. Då kan ni sprida ut kostnaderna över tid och dra nytta av kontinuerlig teknikuppgradering, utan att oroa er för underhåll och service – det tar vi hand om.

3 tips till dig som funderar på värmepumpar till företaget

Funderar ni på att investera i värmepumpslösningar? Här är några faktorer som kan vara bra att känna till när du ska satsa på värmepumpar till ditt företag. 

1

Varför satsa på värmepumpar?

Värmepumpar kan installeras i olika typer av byggnader, oavsett om du har ett kontor, en industrilokal, en butik eller ett hotell och har fler fördelar, till exempel:

 • Företagets energiförbrukning och energikostnader minskar.
 • Inomhuskomforten och arbetsmiljön förbättras.
 • Ni bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och möter upp på Sveriges miljö- och klimatmål.
2

Rådgör med experterna

Ta hjälp av rådgivare som är både kunniga i värmepumpar och energiexperter, exempelvis:

 • Energiingenjörer eller experter inom värmepumpsteknologi: Förstå de olika typerna av värmepumpar, deras funktionsmekanismer, energieffektivitet och installation, samt underhållskrav.
 • Energi- och miljörådgivare:Diskutera de miljömässiga fördelarna, hållbarhetsstandarder och regelverk kopplade till värmepumpar.
 • Finansiella rådgivare inom energiinvesteringar: Se över investeringskostnaderna, potentiell avkastning, och finansieringsalternativ för värmepumpsprojekt.

För dig innebär det att du får stöd i hela processen och ett system som är integrerat och designat för att maximera företagets lönsamhet och hållbarhet. 

3

Pris värmepumpar – finansiering eller kontant?

När du tittar på olika inköpsalternativ kan priset vara en viktig faktor. Därför ska du alltid fråga vilka betalningsalternativ som erbjuds. Vi erbjuder finansiering som alternativ till kontantbetalning. Finansiering för din satsning i värmepumpar är fördelaktigt genom att kostnaden fördelas över tiden och företaget behöver inte binda kapital.

Fördelar med finansiering 
 • Månadskostnaden är jämn och sprids över hela perioden. Vi erbjuder allt från 24 till 120 månader. 
 • Likviditeten blir enklare att planera. 
 • Eftersom inget kapital behöver bindas i utrustningen kan du behålla företagets rörelsekapital och därmed expansionsutrymme. 

Bidrag och stöd för värmepumpar

Du kan också ansöka om olika bidrag eller stöd för ditt värmepumpsprojekt, till exempel:

ROT-avdraget: En skattereduktion för reparation, ombyggnad och tillbyggnad av bostäder. 

Energistöd Energimyndigheten: Stöd till små och medelstora företag som vill genomföra åtgärder för energieffektivisering.

För att ansöka om dessa bidrag eller stöd, behöver du följa vissa kriterier och villkor som varierar beroende på programmet. Du kan läsa mer om dessa på respektive myndighets eller organisations hemsida eller kontakta dem direkt för mer information.

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i ovanstående information, och rekommenderar att du alltid stämmer av rådande upplägg på källsidan.

Starta din resa här

Satsa på värmepumpar och stärk ert varumärke. Som framåtblickande företag visar ni att hållbarhet prioriteras. Vi samarbetar med ledande aktörer inom värmepumpslösningar. Behöver ni offerter eller har en redan? Låt oss ge er den bästa finansieringslösningen. Ta nästa steg mot en grönare framtid med oss.


Vill du bli partner med oss?

Vill du veta mer om hur vårt partnerskap kan stärka din affär och driva fram hållbara satsningar? Tveka inte att kontakta oss för att diskutera hur vi tillsammans kan främja en mer hållbar framtid.

Läs mer om hur vi kan jobba som partner