Vad är omställningsfinansiering?

Omställningsfinansiering syftar till att främja en mer hållbar och ansvarsfull användning av kapital, samtidigt som det bidrar till att uppnå globala hållbarhetsmål, som de som fastställs i FNs Agenda 2030 och Parisavtalet.

FN har satt upp ett antal globala mål som spänner över tre områden: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Idag är det viktigare än någonsin för alla företag att satsa på hållbarhet och bidra till FNs mål. Konsumenters medvetenhet om hållbarhet har lett till förväntningar, vilket innebär att företag som inte tar hållbarhet på allvar riskerar att förlora kunder och anseende. Regeringar och myndigheter ställer allt strängare krav på företag när det gäller hållbarhet och klimatåtgärder, vilket kan påverka företagets tillstånd och konkurrenskraft.

För att du och dina kunder vinner på det

Företag kan dra nytta av kostnadsbesparingar genom att implementera hållbara metoder, bland annat inom energieffektivisering och återvinning. Företag som satsar på hållbarhet stärker sitt varumärke både bland kunder som idag ställer högre krav, men också ur ett employer branding perspektiv då de lockar till sig talangfulla medarbetare. Slutligen bidrar företagens åtgärder till att nå FNs mål och att skapa en mer hållbar framtid för alla.


Vill du bli partner med oss?

Vill du veta mer om hur vårt partnerskap kan stärka din affär och driva fram hållbara satsningar? Tveka inte att kontakta oss för att diskutera hur vi tillsammans kan främja en mer hållbar framtid.

Läs mer om hur vi kan jobba som partner