Olika typer av leasing

Det finns två huvudsakliga typer av leasing: operationell leasing och finansiell leasing. Dessa särskiljs av vem som bär ansvaret för bilen samt hur kostnaderna hanteras i bokföringen.

Operationell leasing

Leasegivaren bär den ekono­miska risken som är förknippad med ägandet av bilen, det vill säga andrahandsvärdet.

Finansiell leasing

Leasetagaren får den ekonomiska förmånen och bär den ekonomiska risken som är förknippad med bilen, det vill säga andrahandsvärdet.

Förmånsbeskattning
Föraren som leasar bilen förmånsbeskattas vid båda typerna av leasing. Läs mer om förmånsbeskattning av bil

Vi hjälper dig med leasingbil till företaget

När du blir kund hos oss får du en egen kontaktperson som hjälper dig med

  • upphandling
  • finansiering
  • och ett förmånligt leasingavtal.

Du har fri rådgivning under hela leasingperioden, som normalt är 36 månader, och du kan även byta bil, om du vill, under avtalsperioden.