Olika typer av leasing

Det finns två olika typer av leasing. De särskiljs av vem som har ansvaret för bilen och om kostnaderna måste bokföras eller inte.

Operationell leasing

Operationell leasing liknar traditionell uthyrning där bolaget som hyr ut bilen bär ansvaret även efter att bilen varit uthyrd. Leasingföretaget har här hela ansvaret för bilen, inklusive förvaltning, finansiering och administration.

En fördel vid operationell leasing är att kostnaden tas upp som en hyra och direktkostnad för bolaget, vilket gör att det slipper binda upp det egna kapitalet och får då en bättre soliditet.

Finansiell leasing

Finansiell leasing är den vanligaste formen av leasing i Sverige. Den innebär att företaget som leasar bilen tar ansvar för fordon, bilskatten, drivmedel och service.

Leasetagaren betalar en leasingavgift i form av en månadskostnad till företaget. Finansiell leasing måste alltid bokföras och tas med i bolagets balansräkning och påverkar därför företagets ekonomi.

Förmånsbeskattning
Föraren som leasar bilen förmånsbeskattas vid båda typerna av leasing. Läs mer om förmånsbeskattning av bil

Vi hjälper dig med leasingbil till företaget

När du blir kund hos oss får du en egen kontaktperson som hjälper dig med

  • upphandling
  • finansiering
  • och ett förmånligt leasingavtal.

Du har fri rådgivning under hela leasingperioden, som normalt är 36 månader, och du kan även byta bil, om du vill, under avtalsperioden.