Kontorsutrustning

Säljer du kaffemaskiner och kontorsutrustning till företag? Gör fler affärer genom att erbjuda hyra och funktionsavtal som finansieringsalternativ.

Finansiering för kontorsutrustning

Är du återförsäljare av kontorsutrustning? Flexibla betaltjänster ger fler företagskunder möjlighet att handla från dig. Med hyra och funktionsavtal som betalningsalternativ kan de investera i ny utrustning utan att behöva binda eller använda sparat kapital. När köpet är klart, tar vi över nya administrationen och betalar dig.

Hyra utrustningen

Kontorsutrustning som är tänkt att användas under en viss tidsperiod, till exempel en kaffemaskin, skrivare eller dator, är lämpliga att hyra. Projektor, ljudutrustning och konferensmöbler är också vanliga hyresobjekt. 

Så fungerar hyra:

  • Vi köper objektet och hyr det till din företagskund genom ett hyresavtal. 
  • Det hyrda objektet utgör säkerhet för finansieringen.
  • Hyran är avdragsgill och dras som en kostnad i kundens bokföring.

Service ingår med funktionsavtal

Om du har en företagskund som vill köpa modern kontorsutrustning men saknar resurser för löpande underhåll är ett funktionsavtal att rekommendera. Då kan företaget använda utrustningen utan att äga den. När avtalstiden löper ut kan man byta till ny utrustning och teckna nytt funktionsavtal.

Så fungerar funktionsavtal:

  • Ingen dyr investering är nödvändig.
  • Kostnaden fördelas över tid vilket ger god kontroll på kassaflödet.
  • Service ingår och faktureras via funktionsavtalet.
  • Kunden kan även teckna en förmånlig allriskförsäkring genom oss.