Förmånsvärde bil – så räknar du

När företagsbilen används privat ska företaget och den anställde betala en skatt som bestäms av bilens förmånsvärde. Sedan 1 juli 2021 råder nya regler för hur förmånsvärdet beräknas som påverkar dig som har en förmånsbil.

Vi hjälper dig med leasingbil till företaget

När du blir kund hos oss får du en egen kontaktperson som hjälper dig med

  • upphandling
  • finansiering
  • och ett förmånligt leasingavtal.

Du har fri rådgivning under hela leasingperioden, som normalt är 36 månader, och du kan även byta bil, om du vill, under avtalsperioden.

Kontakta oss för offert

 

Nya skatteregler sen 1 juli 2022

Den 1 juli ändrades reglerna för beräkning av förmånsvärdet. I korthet innebar det:

En höjning av förmånsvärdet

I snitt blir många tjänstebilar 30 procent dyrare. För en ny bil som kostar mellan 150 000 och 500 000 kronor höjs förmånsvärdet i genomsnitt med 13 655 kronor per år. 

Påverkar de flesta nya bilmodellerna

För nya bilmodeller 2021 kommer cirka 75 % att påverkas och få en högre skatt. Gäller enbart bilar som registreras i trafik efter 1 juli 2021. Har du en förmånsbil sedan tidigare gäller de gamla reglerna. 

Gynnar dyrare bilar

Förmånsvärdet kommer höjas för bilar som kostar mindre än 650 000 kronor i nypris. För bilmodeller som kostar mer än 650 000 kronor blir det i stället billigare med ett sänkt förmånsvärde. 

Vad innebär förmånsvärde?

Att använda företagsbilen för privat bruk räknas som en skattepliktig förmån. Tanken med förmånsvärdet är att det ska motsvara den besparing som föraren gör jämfört med att äga bilen själv.

Val av bilmodell påverkar vad den får för förmånsvärde. Andra faktorer som påverkar är hur många mil du kör i tjänsten, bilens extrautrustning och fordonsskatten. Beloppet läggs på din lön och innebär därför en förhöjd skatt som anställd. 

Det totala förmånsvärdet är en sammanslagning av fyra delar: prisbeloppsdelen, räntedelen, prisdelen och fordonskattsdelen. Regeländringarna från 1 juli 2021 påverkar det ränte- och prisrelaterade beloppet av förmånsvärdet.

Så räknar du ut förmånsvärdet

Skatteverket använder en schablon för att beräkna förmånsbeloppet som bland annat utgår från bilens nybilspris. Beloppet läggs på bruttolönen och skatten dras från det beloppet.

Exempel

En bil som kostar 300 000 kronor får ett förmånsvärde på omkring 42 300 kronor per år. Kostnaden slås ut över ett år och blir ett tillägg på din lön. Har du en månadslön på 30 000 kronor behöver du betala skatt på lönen och bilförmånen, i det här fallet 33 525 kronor. 

För eldrivna bilar sätts förmånsvärdet utifrån motsvarande modell som går på fossilt bränsle.