Vad är skillnaden mellan avbetalning och leasing?

Vad är skillnaden mellan leasing och avbetalning? Vilka för och nackdelar finns det med respektive finansieringsalternativ? Helena Björkung, säljare på Wasa Kredit, förklarar.

– En av skillnaderna mellan leasing och avbetalning är att finansbolaget äger  objektet vid leasing och vid avbetalning är det ditt företag som är ägaren, men finansbolaget har ett äganderättsförbehåll på utrustningen, berättar Helena Björkung, länsförsäkringssäljare på Wasa Kredit.

Vad innebär leasing för en företagare? 

– Jag brukar förklara det som att leasing är en form av långtidshyra där du fördelar kostnaden över tid. Vid leasing så är det finansbolaget som äger objektet under avtalstiden. Men det är du som kund som har nyttjanderätten.

Vanliga leasingobjekt är exempelvis personbilar, verkstadsmaskiner och IT-utrustning. Sen finns det olika typer av leasing. Vid en finansiell leasing står vanligen kunden risken eller fördelen vid avtalets slut om eventuellt övervärde eller skuld skulle uppstå medan i en operationell leasing är det leasinggivaren som står risken eller fördelen att vid avtalets slut äga utrustningen.

Vilka fördelar finns det med att leasa?

– Det finns många fördelar med att leasa, några av dessa är:

 • Leasingobjektet används som säkerhet i leasingavtalet och du som kund kan behålla ditt rörelsekapital och får större rörelsefrihet om fler affärsmöjligheter skulle dyka upp.
 • Du får dra leasingavgiften som en kostnad i din bokföring.
 • Objektet tas normalt inte upp som en tillgång i balansräkningen därmed försämras inte nyckeltalen.
 • Leasingavtalet kan, om finansbolaget godkänner det överlåtas, vilket kan vara en fördel vid till exempel ombildning av bolag eller förändringar i verksamheten.

Vilka nackdelar ser du med att välja leasing som finansieringslösning?

– En nackdel kan vara att du inte har något ägande under avtalstiden. Du har heller inga möjligheter att göra extra amorteringar när du leasar utan betalar alltid en bestämd periodavgift. Om du skulle behöva avbryta leasingen i förtid kommer det resterande beloppet för kvarvarande leasingperiod att faktureras på en och samma gång, vilket kan bli en stor summa beroende på hur lång leasingperiod som är kvar.

Vad innebär avbetalning för en företagare?

– Att finansiera ett objekt med avbetalning påminner om ett vanligt lån där du äger objektet och gör avskrivningar. Vanliga avbetalningsobjekt är lantbruks-, skogsbruks- och entreprenadmaskiner. Löptiden på ett avbetalningsavtal är vanligen 36-84 månader. Utrustningen du köper står som säkerhet. Eftersom objektet står som säkerhet i avbetalningsavtalet har finansbolaget ett äganderättsförbehåll under avtalstiden. Det innebär att du som kund inte får sälja objektet utan att lösa skulden till finansbolaget.

Vilka fördelar finns det med att avbetala?

– Även här finns det många fördelar och några utav dessa är:

 • Avbetalningen kan läggas upp så att den motsvarar objektets värdeminskning.
 • Du tar upp investeringen i din bokföring och gör avskrivningar. På så sätt slipper du betala allt på en gång.
 • Du får in objektet i din balansräkning som en tillgång och du är ägare av objektet.
 • Du har bättre kontroll på den återstående skulden till kreditgivaren under avtalstiden.
 • Räntan bokförs som en räntekostnad.
 • Du kan närsomhelst lösa avtalet och göra extra amorteringar.
 • Momsfinansiering upp till 3 månader ingår.

Vilka nackdelar kan finnas med avbetalning som finansieringslösning?

Avbetalningar är vanligtvis utan restvärde vilket innebär att du som kund betalar ner till 0 kr genom månadskostnaden. Detta ger i sin tur en högre månadsbetalning jämfört med leasing. Det är svårare att göra en överlåtelse under avtalstiden när du finansierar objektet med avbetalning. Vissa nyckeltal i soliditeten påverkas inte vid leasing, men den försämras vid avbetalning.