Funktionsavtal

Med ett funktionsavtal ingår service och underhåll i avtalet. Du betalar för funktionen och månadskostnaden kan fördelas över tid.

Vad är funktionsavtal?

Funktionsavtal är en finansieringsform speciellt framtagen för utrustning med behov av kontinuerlig service och underhåll. Du sparar både tid och resurser. Det passar dig som till exempel vill köpa modern kontorsutrustning men saknar resurser för löpande underhåll. Med funktionsavtal kan företaget använda utrustningen utan att äga den. 

Som kund slipper du binda eget kapital eller använda kreditutrymme. Du betalar bara för funktionen och kan fördela kostnaden över tid. 

Fördelar med funktionsavtal

  • Ingen dyr investering är nödvändig och service ingår
  • Minimerar administration och kostnader för fakturahantering
  • Kostnaden fördelas över tid och är enkel att budgetera
  • Kostnaden är skattemässigt avdragsgill och påverkar endast resultaträkningen