Leasing - vad är det?

Med leasing som finansieringslösning hyr du ett objekt istället för att köpa det. På så sätt kan du skaffa rätt utrustning med flexibel betalning och utan att binda kapital.

Vad är leasing? 

Leasing är en form av långtidshyra där vi äger det leasade objektet och du nyttjar det. 

Vad kan leasas? 

Utrustning som inte är eller utgör tillbehör till fast egendom kan i många fall leasas. Leasingutrustningen får heller inte vara infogad i ett annat objekt.

Exempel på vanliga leasingobjekt är jordbruks-, skogsbruks- och entrepenadmaskiner, lastbilar och bearbetade verkstadsindustrimaskiner. Det är också vanligt med företagsleasing av bil.

Fördelar med leasing

  • Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa utrustning utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter. Företaget låser därmed inte upp sitt kreditutrymme. 

  • Den leasade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter. 

  • Leasingtiden, och därmed kostnaden, anpassas bland annat till utrustningen ekonomiska livslängd, vanligen är leasingtiden 36-72 månader och vi finansierar både nya och begagnade objekt. 

  • Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, det vill säga den dras som en kostnad. 

  • Leasingtiden påverkar endast resultaträkningen, eftersom utrustningen vanligtvis inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. 

  • Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir enkel då leasingtagaren i förväg känner till leasingavgiften för hela avtalstiden och att finansieringen är tryggad under hela leasingperioden. 

Leasingavgift

Du betalar en leasingavgift varje månad eller kvartal. Kostnaden påverkas av utrustningens värde och leasingavtalets längd.