Bioenergi hjälper industrin att ställa om till fossilfri produktion

En katastrof kan också betyda nya möjligheter. Det vet bioenergiföretaget Bktech, vars grundare fick idén att göra pellets av träresterna som uppstod efter stormen Gudruns framfart.Femton år efter stormen är klimatfrågan i fokus och efterfrågan på bioenergilösningar enorm.

När en industri tillverkar produkter krävs energi. Energi som idag till 50% kommer från olja och kol inom industrisektorn  som också står för 20% av de globala utsläppen. För att nå klimatmålen är det avgörande med en energikonvertering och en omställning till fossilfria alternativ. Som exempelvis pellets  biobränsle skapat av restprodukter från skogen.  

Vill du veta mer om hållbar finansiering? 

Vill du veta mer om hur ditt företag kan ställa om till en hållbar affärsstrategi? Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss för att prata hållbar finansiering

Från pellets till en helhetslösning för bioenergi

BKtech grundades med en pelletsfabrik i Blomstermåla 2005 av Niclas Jonsson. Idag har företaget över 60 anställda och konceptet är utvecklat till att omfatta hela energikedjan – från bränsle till förbränningsanläggning, installation, drift, reningsfilter och service. 

 Vi kan också erbjuda våra kunder hjälp med smarta finansieringslösningar, bland annat genom ett samarbete med Wasa Kredit. Vi är idag en helhetsleverantör av hållbara bioenergilösningar och kan ta hand om allt åt kunden, säger Jimmy Rylander, koncernchef på Bktech.

Kunderna är primärt industriföretag som ställer om till fossilfri energi för att minska sina CO2-utsläpp. Företagen kan antingen teckna leveransavtal på en helhetslösning för energi, eller köpa en anläggning av Bktech direkt. Idag har företaget 35 anläggningar i drift i Sverige  som gemensamt minskat koldioxidutsläppen med motsvarande cirka 70 000 personbilar som kör 1 500 mil per år. 

Fossilfria chips

Några av kunderna är exempelvis Wermlands mejeri, Lantmännen Oats och Svenska Lantchips, som är först i världen med fossilfri produktion av chips. 

 Vi vill vara en viktig spelare i arbetet med minskad klimatpåverkan och energieffektivitet. All vår pellets kommer från restprodukter. När våra kunder går över från olja till fossilfritt sänks deras kostnader för energi med 45-50%. Så de blir inte bara fossilfria, det är också en hållbar lösning för ekonomin, säger Jimmy Rylander.

Internationella ambitioner

I Blomstermåla finns både merparten av de anställda och den mekaniska verkstaden. De två pelletsfabrikerna ligger i Böta Kvarn och i Norrköping hos skogsbolaget Holmen, och har en årlig kapacitet på 60 000 ton. I fabrikerna tillverkas pellets av kutterspån från gran och tall.

 Vi vill minska på transporterna så mycket som möjligt. Är det för långt till kunden från någon av våra egna fabriker så hittar vi andra pelletsfabriker som ligger närmare och köper av dem. 

 Alla företag tittar på hur man kan minska sitt CO2-utsläpp, så det finns en stor efterfrågan på våra lösningar. Nu blickar vi utanför Sverige och hoppas på att kunna expandera internationellt, säger Jimmy Rylander.

Läs mer på Bktechs webbplats