Bikelease banar väg för förmånscyklar

Sedan starten 2018 förser Bikelease hundratals företag med förmånscyklar till medarbetarna. I samband med nya skattelättnader vid årsskiftet har intresset ökat och framtiden ser ljus ut för cykeln som transportmedel och förmån.

I takt med att infrastrukturen förbättras för cyklister och att elcykeln gjort resan mer bekväm väljer allt fler cykeln som fordon till och från jobbet. När cyklar dessutom blivit dyrare att köpa är det attraktivt att få drömcykeln som en förmån från arbetsgivaren. Det är här Bikelease kommer in i bilden och levererar ett brett erbjudande av förmåns- och tjänstecyklar.

Grupp tjejer på cykel

Billigare med förmånscykel

För att få fler att använda cykel som transportmedel ändrades förmånsreglerna vid årsskiftet, som gjort det ännu billigare att ha cykel via arbetsgivaren. Men trots att intresset ökat för förmånscykeln är det många företag som inte har koll på fördelarna.

– Under hösten har intresset för förmånscyklar successivt ökat inför nya skattereglerna, men vi är övertygade om att mängder av företag inte har koll på hur enkelt det är för firman och hur förmånligt det är för medarbetaren. Dessutom att det innebär ett minimalt arbete eftersom Bikelease tar hand om hela processen, berättar Peter Brännström, VD på Bikelease.

Pandemin innebar att kundmötet flyttades från butik till e-handel. Faktum är att Bikelease bara har haft något enstaka fysiskt kundbesök sedan mars 2020.

– Affärerna har ändå rullat på. Begränsningen bestod snarast i att tillgången på cyklar kraftigt minskade under 2021, något som nu håller på att återhämta sig, säger Peter.

Wasa Kredit med på tillväxtresan

Bikelease har haft Wasa Kredit som finansieringspartner sedan dag ett.

– Vi var tidigt i kontakt med Wasa Kredit för att vi eftersökte en lyhörd finansieringspartner som var med om såväl vår som förmånscykelns tillväxt. Hos Wasa Kredit fann vi en enkel och tydlig process för oss och våra företagskunder samt en tydlig kontaktperson som underlättat all kommunikation. Alla handläggare vi haft kontakt med verkar inställda på att underlätta livet för oss som leverantörer, säger Peter.

Cykeln attraherar allt fler

Att cykeln är bra för hälsan och miljön är inget nytt. Med fler kommunala satsningar som underlättar för cyklisten går det att förutspå en ljus framtid för cykeln som transport- och träningsmedel. Bikelease ser att efterfrågan på förmånscyklar kommer fortsätta öka.

– Vi tror att det kommer bli ännu mer eftersökt att få cykeln som en förmån från arbetsgivaren. Flaskhalsen ligger möjligen i tillverkarnas förmåga att hänga med i en kraftigt ökande efterfrågan, vilket också talar för Bikelease och vår tjänst. Vi har troligen marknadens bredaste erbjudande tack vare starka underleverantörer och partner, avslutar Peter.

Läs mer om Bikelease här

Nya förmånsreglerna för cykel

Vid årsskiftet trädde nya förmånsregler i kraft som innebär att det blir billigare med förmånscykel. De första 3 000 kronorna av förmånsvärdet är nu skattebefriade, vilket innebär att en normal elcykel är förmånsbefriad. Det är endast bruttolöneavdraget som påverkar slutkunden.