Alla frågor

Maskinfinansiering

Avbetalning liknar ett vanligt banklån. Med avbetalning äger du utrustningen och gör avskrivningar. Vi har ett äganderättsförbehåll under avbetalningsperioden. Avbetalningen kan även läggas upp så att den motsvarar objektets värdeminskning.

Leasing är en form av långtidshyra. Vi äger objektet, du nyttjar det och kostnanden fördelas över tid. Leasing binder inte kapital, är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna. Objektet tas vanligtvis inte upp som en tillgång i din balansräkning och belastar inte företagets långfristiga skulder.

Du kan välja mellan leasing eller avbetalning för din maskinfinansiering. 

Läs mer om hur maskinfinansiering går till här

Räntan bestämts alltid från företag till företag och grundas på eran kreditrisk och vilken finansieringsplan ni väljer.

För både leasing och avbetalning står objektet som säkerhet. Men skillnaden är att vid leasing äger vi objektet och vid avbetalning är det ditt företag som är ägare.

Leasing kan liknas vid en långtidshyra. Vi äger objektet och du nyttjar det. Du betalar en leasingavgift varje månad som anpassas efter utrustningens ekonomiska livslängd. 

Att finansiera ett objekt med avbetalning påminner ett vanligt lån där du äger objektet och gör avskrivningar. På så sätt slipper du betala allt på en gång.