Anmälan: Återlämna fordon

Wasa Kredits leasingavtal erbjuder möjlighet att återlämna fordonet enligt våra allmänna villkor.

Anmälan om återlämning av fordon

Under avtalstiden

Tar du väl hand om bilen undviker du onödiga kostnader om du väljer att återlämna fordonet.

Säkerställ att bilen servas i enlighet med tillverkarens rekommendationer och alltid hos auktoriserad märkesverkstad. Se till att 

 • underhålla och vårda bilen regelbundet, både ut- och invändigt.
 • ta kontakt med försäkringsbolag för att anmäla skadan om du råkar ut för en skada under avtalsperioden
 • alltid vända dig till en auktoriserad verkstad för eventuell åtgärd
 • den obligatoriska kontrollbesiktningen på bilen är genomförd.

Du vet väl att om du håller dig inom avtalad körsträcka så undviker du övermilskostnad.

Inför återlämningstest och återlämnande

Återlämna bilen rengjord in- och utvändigt inför återlämningstestet. Då kan skicket bedömas korrekt.

Bilen ska härefter återlämnas i avtalsenligt skick, i annat fall uppstår ersättningsskyldighet för dig som leasetagare. Vad som är accepterat som normalt respektive onormalt slitage anges i listan Bedömningsvillkor.

När bilen återlämnas ska

 • serviceboken vara ifylld av auktoriserad verkstad från samtliga servicetillfällen. Bilen får inte indikera för service eller inspektion vid återlämning.
 • eventuella skador vara åtgärdade.
 • bilen vara rengjord in- och utvändigt.
 • fordonshandlingar finnas tillgängliga (instruktionsböcker och servicebok).

Notera att om du har serviceavtal kopplade till ditt fordon via återförsäljare kan sådana inte nyttjas i efterhand.

All utrustning som fanns med vid leverans av bilen ska finnas kvar och vara intakt, exempelvis

 • samtliga nycklar
 • sommar- och vinterdäck
 • insynsskydd
 • nyckel till låsbara hjulmuttrar
 • varningstriangel
 • reservhjul
 • verktygssats
 • domkraft
 • avtagbar dragkrok med tillbehör/nycklar
 • punkteringssats/däckreparationskit med kompressor
 • laddkablar för plug-in- eller elbilar
 • fjärrkontroll till parkeringsvärmare.

Bedömning och skadereglering av din bil

I samband med återlämnandet görs en slutgiltig bedömning av bilens skick och ett fullständigt testprotokoll upprättas. Om inte annat har avtalats sker detta via det värderingsbolag som vi anlitar. 

Slitage som anses vara normalt debiteras inte. Slitage som däremot anses vara onormalt påverkar bilens värde och kommer därför att debiteras enligt det testprotokoll som upprättats.

Notera att många av de skador som definieras som onormalt slitage eventuellt kan täckas av din försäkring. Kontakta därför alltid försäkringsbolaget direkt om du får en skada på fordonet.

Till webbformulär för skadeanmälan

Över-/undermil

När leasingavtalet upprättades och leasingkostnaden beräknades avtalades en beräknad körsträcka. Om den verkliga körsträckan avviker från den avtalade tillkommer en kostnad för de avvikande milen, för nuvarande:12 kronor/mil samt moms. 

Ålder och körsträcka

Ålder och mil påverkar bedömningen av:

 • Repor på karossen
 • Stenskott
 • Slitage på klädsel och inredning
 • Slitage på ratt och växelspak
 • Skador ska anmälas inom 3 månader från skadetillfället.

Anmälan om återlämning av fordon

Service

Bilen får inte indikera för service eller inspektion vid återlämning. Varningslampor för exempelvis

 • motor
 • olja 
 • ABS

får inte vara aktiverade vid återlämningen. Service gjord hos någon annan än auktoriserad verkstad räknas som utebliven.

Bedömningsvillkor

Däck

Rekommendation: Undvik att slita på däcken genom att köra stabilt med mjuka och balanserade accelerationer. Rätt däcktryck och körstil bidrar till minskad bränsleförbrukning och längre livslängd på däcken.

Godkänt

 • Sommardäck med ett mönsterdjup på minst 4 mm. 
 • Vinterdäck med ett mönsterdjup på minst 4 mm. 
 • Mindre kantskador och andra skador av däcksida utan brott eller spricka i materialet.

Inte godkänt

 • Sommardäck med ett mönsterdjup som understiger 4 mm.
 • Vinterdäck med ett mönsterdjup som understiger 4 mm.
 • Ojämnt eller onormalt däckslitage. Fyrhjulsdrivna bilar får ha maximalt 2 mm i skillnad mellan däcken.
 • Skär- eller klämskador på sidor från till exempel trottoarkanten. Regummerade eller olika däck.

Fälgar

Rekommendation: Håll avståndet till trottoarkanter och undvik trånga fickparkeringar. Detta minskar risken för skador på fälgar och däck.

Normalt slitage

 • Ytliga repor och mindre märken utan deformation av fälgen eller fälgkanten.
 • Rost på muttrar eller bultar som inte påverkar funktion eller säkerhet.

Onormalt slitage

 • Fälgar med deformerade kanter, sidokast, ovalitet, sprickor eller ojämnheter.
 • Reservhjul, låshylsor eller motsvarande utrustning saknas.

Lack och kaross

Rekommendation: Håll avstånd till framförvarande fordon så minskar du risken för stenskott. Om du tvättar bilen regelbundet så får du koll på eventuella skador och kan åtgärda dem efterhand.

Normalt slitage

 • Enstaka mindre lackskador genom ytskikt som inte gått igenom till underliggande plåt eller plast. Det är dock helhetsintrycket av lackskador eller stenskott som avgör om skadorna accepteras eller ej.
 • Repor i lack som kan poleras bort.
 • Mindre antal stenskott på motorhuv och front.Förenliga med ålder och körsträcka av bilen, utan genomslag ner till plåt eller underliggande plastmaterial.
 • Max en mjuk buckla utan lackskada per panel eller karossdel där diametern eller storleken inte är över 2 cm. Det är dock helhetsintrycket som avgör om bucklan accepteras eller inte.

Onormalt slitage

 • Repor som är längre än 10 cm eller flera repor på samma karossdel eller huv/dörr som inte går att polera bort. Reparationer/lackering som inte är fackmannamässigt utfört.
 • Ett stort antal stenskott.
 • Buckla, repor eller annan skada där lack är skadad ner till grundlacken eller till underliggande plåt-/plastskikt. Gäller oavsett storlek på skadan.
 • Bucklor eller skador med en diameter över 2 cm. Märken, bucklor eller repor som påverkar bilens utseende. Skador vid karossveck.
 • Lackskador som medfört rostangrepp.

Grill och stötfångare

Rekommendation: Undvik skador när du lastar bilen. Du kan köpa lastningsskydd som är anpassade till din bilmodell hos din återförsäljare.

Normalt slitage

 • Smärre lackskador till exempel stenskott som inte kräver omlackering.
 • Repor och skrapmärken som är max 3 centimeter långa eller mindre skrapmärken som inte går igenom lackeringen till underliggande material och som kan avlägsnas genom polering.
 • Bucklor mindre än 2 centimeter.
 • Lastrepor på stötfångare som kan poleras bort.

Onormalt slitage

 • Sprickor, brottskador och dylika skador på stötfångare, grill eller omgärdande detaljer.
 • Täckplatta för bogserögla eller dragkrok saknas.
 • Lackskador som medfört rostangrepp.
 • Bucklor som är större än 2 centimeter på lackerade stötfångare.
 • Lastrepor eller skador på stötfångare som inte kan poleras bort.

Rutor och lyktor

Rekommendation: Om du lagar stenskotten så fort som möjligt minskar du risken för större sprickbildningar. Det är billigare än ett glasbyte och skonsammare för miljön.

Vid glasskada: RYDS Bilglas, Tel: 0771-411 411. Webbplats:www.rydsbilglas.se.

Normalt slitage

 • Stenskott.
 • Godkänd lagning av stenskott.
 • Bakruta: Blästrad yta utan sprickor i glaset som inte påverkar sikten i märkbar omfattning.
 • Strålkastare, blinkers, dimljus eller extraljus: Stenskott eller blästrad yta som inte påverkar funktionen. Glas eller plastyta utan hål.

Onormalt slitage

 • Solskyddsfilm som inte är korrekt monterad, är sliten, flagnar i kanterna eller är missfärgad.
 • Kraftigt stenskott som lett till att glas eller material har lossnat eller lett till sprickbildning.
 • Kraftiga stenskott som finns mindre än 5 centimeter från fönsterkanten eller i förarens synfält som leder till att vindrutan behöver bytas.
 • Sprucken vindruta.
 • Repor eller skrapskador från torkarbladen som påverkar sikten.

Backspegel

Normalt slitage

 • Repor eller skrapskador med en längd eller diameter mindre än 3 centimeter som inte tränger igenom lack eller ytskikt. Och som inte påverkar backspegelns funktion.

Onormalt slitage

 • Repor eller skrapskador med en längd/diameter större än 3 centimeter, eller andra repor eller skrapmärken som tränger igenom lack eller ytskikt.
 • Yttre backspegel med skadat glas (repor/sprickor) eller med defekt inställningsfunktion.

Klädsel och innertak

Rekommendation: Du kan undvika skador på klädsel och inredning genom att inte ha vassa föremål eller verktyg i bilen utan emballage eller annan skydd.

Normalt slitage

 • Säten med spår av normal användning, med begränsat slitage efter i- och urstigning.
 • Märken i innertak i begränsad omfattning, utan revor eller liknande skador i materialet.
 • Mindre missfärgning av innertak, orsakat av användning av takluckan eller jalusi.
 • Lättare smuts på dörrpaneler som kan åtgärdas med en vanlig rekond.

Onormalt slitage

 • Kraftiga slitageskador, som hål eller revor efter barnstol eller eftermonterad utrustning. Revor, hål och sprickor i klädsel, innertak, på dörrar och andra inredningsdetaljer.
 • Kraftiga slitageskador, som hål eller brännmärken.
 • Lukt som kräver maskinell rengöring.
 • Smutsig, solkig eller fläckig klädsel som kräver maskinell rengöring.

Instrumentpanel, dörrar och golv m m

Normalt slitage

 • Mindre märken i panel, växelspak eller liknande.
 • Fästen efter mobilhållare eller liknande som kan tas bort utan kvarvarande synliga hål.
 • Sliten eller smutsig kupé- eller gummimatta.
 • Ratten har spår efter normal användning, men är i övrigt intakt, det vill säga inga skador, revor eller hål.

Onormalt slitage

 • Synliga märken efter borrhål från mobilhållare eller annan eftermonterad utrustning.
 • Hår efter pälsdjur i bagageutrymmet eller säten som kräver maskinell rengöring.
 • Kraftigt nedsmutsad kupématta med framträdande fläckar, hål eller revor.
 • Spår av rökning.

Bromsar

Rekommendation: Bromsarna mår bra av varierande körning. Kör du sällan och i områden med låga hastighetsgränser ökar risken för rostbildning.

Godkänt

 • Lätt ytrost på kanten och på slitbanan av bromsskivan.

Inte godkänt

 • Skeva eller ojämnt slitna bromsskivor.
 • Bromsskivor med grovt rostangrepp.