Solceller: Solens strålar kan spara på kostnader och klimat

En investering i solceller är ett klimatsmart sätt för företag att producera sin egen el och spara kostnader på sikt. Läs mer om hur det funkar!

En källa till ljus, liv och - energi. Vi nordbor är av förklarliga skäl kanske lite extra förtjusta i solen. Men den är inte bara grunden till sköna semesterkänslor och härliga dagar under sommarhalvåret, utan också en ständig källa till förnybar energi. 

Vill du äga din energi? Kontakta oss så berättar vi mer om hållbar finansiering

Solceller är ett av det mest miljövänliga sätten att producera energi som finns. En investering i en solcellsanläggning är klimatsmart och ger företag möjlighet att producera stora mängder förnybar el som kan försörja verksamheten under sommarhalvåret - och i bästa fall även ge ett överskott som kan säljas. 

Sverige har tillräckligt med soltimmar

På bara ett par timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år. Det är egentligen bara möjligheterna att ta emot all solenergi som begränsar användningen. Och även om Sverige inte är världens soligaste land så har vi lika många soltimmar som Centraleuropa, vilket är fullt tillräckligt för att det ska funka att få mycket mer av vår energiförsörjning genom solen. 

Hur väl en företagsbyggnad lämpar sig för solceller beror också på andra faktorer som till exempel väderstreck, takstorlek och om det finns något i vägen som skuggar. 

Hur funkar solpanelerna på vintern? 

En solcellsanläggning på till exempel ett kontorshus eller en lantbruksfastighet kan göra ett företag självförsörjande med kontorsel under årets sommarmånader. Solcellerna genererar el även när det är molnigt och på vintern, om än i mindre skala. Den extra reflektionen från snön och kylan ökar solcellens verkningsgrad. 

Hur mycket el producerar solceller? 

Solceller kan maximalt generera cirka 1 000 kWh per installerad kW och år, beroende på storlek och system för solpanelerna. Ett realistiskt mål är att bli självförsörjande under sommarhalvåret och på så sätt minska inköpsbehovet av vanlig el. För den med stora takytor kan eventuellt överskott under sommaren säljas till ett elbolag. 

Så miljövänligt är det med solceller 

När solcellerna producerar el på taket är miljöpåverkan liten, driften ger normalt inga utsläpp. Det är vid tillverkningen solcellernas största miljöpåverkan uppstår, vilket beror på att de ofta innehåller material som kräver mycket energi att framställa. 

Energiåterbetalningstiden för solceller i Sverige är ungefär två år - det är hur lång tid det tar att generera motsvarande mängd energi som används vid tillverkning, transport och drift under solcellernas livscykel. Solcellerna ger sen mer än tio gånger mer energi än vad som går åt under tillverkningsledet. I takt med att tekniken förbättras blir energiåterbetalningstiden allt kortare. 

Kontakta oss så berättar vi mer om hållbar finansiering

Hur lång tid tar det för en solcellsanläggning att betala sig?

Beroende på storlek på systemet och andra faktorer ser återbetalningstiden olika ut, men generellt brukar det sägas att återbetalningstiden är 7-15 år. Under den tiden har elutgifter sparats och miljön skonats.

Källa: Naturskyddsföreningen, Energimyndigheten, E-ON.