Hållbarhet som affärsidé

Anolytech har hållbarhet både som affärsidé, genom sina miljövänliga produkter, och som en viktig del av verksamhetsstrategin. Att tänka hållbart är lönsamt både för oss som företag och för samhället i stort. Vi har ett stort engagemang och vill gärna lära andra mer, säger vd Sandra Lindström.

Även om svenskt vatten är rent när det kommer till kranen kan bakterier, mögelsporer och virus finnas i rören. Rening av vatten har inom lantbruk, industri, offentlig sektor och sjukvård, traditionellt lösts genom att tillsätta kemikalier i vattnet i efterhand. Anolytech tillverkar maskiner som på ett naturligt och effektivt sätt desinficerar vatten från bakterier utan miljöfarliga ämnen, helt ofarligt för människor och djur. Det som behövs är vanligt koksalt, vatten och elektricitet.

Vill du veta mer om hållbar finansiering? 

Vill du veta mer om hur ditt företag kan ställa om till en hållbar affärsstrategi? Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss för att prata hållbar finansiering

Sandra Lindström, vd Anolytech – Det är ett nytt sätt att tänka som är miljövänligt och förebyggande i stället för den kortsiktiga lösningen att använda miljöfarliga kemikalier i efterhand. Den miljövänliga desinfektionen byggs in och tillförs i själva vattensystemet, vilket ger en hållbar och långsiktig lösning som dessutom är billigare, säger Sandra Lindström, vd på Anolytech. Anolytechs vattendesinfektion eliminerar och förebygger även helt risken för legionellautbrott där traditionella åtgärder, som inte är helt effektiva, kräver både värme och mängder av vatten. 

Den cirkulära processen är grundläggande

Maskinerna placeras ut lokalt på exempelvis lantbruk eller sjukhus, vilket gör verksamheterna självförsörjande på desinfektion och onödiga transporter och emballage kan undvikas. Behållare återanvänds och service för att ge maskinerna en lång livslängd utförs på plats.

Vid sidan om era produkter, hur jobbar ni med hållbarhet i er verksamhet?

 – Vi tänker hållbarhet i allt vi gör. Vi återvinner gamla maskiner till 50-60 procent och använder delarna till nya produkter. För att minska C02-utsläppen kör vi elbilar och planerar våra andra transporter så vi aldrig gör enkelkörningar. Vi tittar också på hur vi kan ställa hårdare krav på våra leverantörer. Vi strävar efter att använda återvunnet material i hela vår kedja och vill samarbeta med företag som har samma miljöfokus som vi. Det kan vara tufft i början att ställa hårdare krav, men det är viktigt att vi tillsammans arbetar för en hållbar framtid.

Hur gjorde ni för att komma igång?

 – Intresset för miljö och hållbarhet har alltid funnits där. Vi fick idéer genom att titta på FN:s globala mål och vad andra företag gör. Genom ALMI fick vi också hjälp med en grön verksamhetsgenomgång för se vad vi gör inom hållbarhet och vad vi kan göra bättre. Då märkte vi att vi redan gör vissa saker utan att ha tänkt så mycket på det. Vi har också kollat på ISO-certifieringar som vi vill göra.

Vilka positiva effekter har hållbarhetsarbetet gett er?

 – Det finns bara positiva aspekter. Det har öppnat många dörrar för oss. Vi har fått fler kunder och samarbetspartner som vill arbeta med oss när vi visar att vi tar hållbarhet på allvar och verkligen gör jobbet som krävs. Vi har kunder nu som vi troligen inte hade fått annars.

"Många söker sig till oss för att de vill jobba med hållbara produkter"

Att återanvända material ger besparingar och bättre marginaler. Vårt arbete med hållbarhet påverkar även vår företagskultur. Känslan av att vi kan göra skillnad ger vårt team en styrka. Vi vet att vi gör något viktigt varje dag – det ger oss alla ett engagemang och ett driv.

 – Det är också många som söker sig till oss för att de vill jobba med hållbara produkter på ett företag med hållbara värderingar. Vårt varumärke har stärkts.

Vilka tips vill du ge till andra företag som vill få in hållbarhet i verksamheten?

 – Man tänker kanske att hållbarhetsarbete är så stort och känns övermäktigt att ta tag i. Men kika lite närmare så märker ni att vissa saker redan görs. Då blir tröskeln lägre och det känns lättare att fortsätta. Så titta på vad ni redan gör idag. Fortsätt sedan med en förändring till och ta en sak i taget. Ett litet steg är oftast bättre än att göra ingenting, ni behöver inte ställa om hela verksamheten. Vissa kan påverka ett av de 17 globala målen, andra ett annat. Fokusera på det som är mest nära er.

Tips för att komma igång med hållbarhetsarbetet

  • Gå igenom verksamheten och se vad ni redan gör, som att använda återvunnet material eller att köra elbilar.
  • Gör små förändringar, ett steg i taget.
  • Prata med branschkollegor. Vi ska hjälpas åt, det här är en gemensam fråga. Vi delar själva gärna med oss av våra erfarenheter.
  • Gå på ett hållbarhetswebbinarium, det får igång tankarna.
  • Ta hjälp av exempelvis ALMI och gör en grön verksamhetsgenomgång.
  • Sök hållbarhetscheckar eller bidrag, det kan finnas i regionen, hos ALMI eller på exempelvis Energimyndigheten.
  • Skapa en hållbarhetspolicy, för företagskulturen och engagemanget hos de anställda.      

Om Anolytech

Anolytech utvecklar en alkoholfri, miljövänlig och cirkulär desinfektionsteknik för vatten fritt från bakterier, virus, sporer, svampar och mögel samt hand- och desinfektion. Kunderna finns i Europa inom lantbruk, livsmedelsproduktion, hotell och fastigheter, offentlig sektor och sjukvård.