Så kommer ni igång med ert hållbarhetsarbete

Hela samhället kommer att påverkas av omställningen mot ett hållbart samhälle. Många verksamheter vet att de behöver hantera hållbarhetsfrågorna och vill påbörja ett arbete men vet inte hur, det kan kännas som ett stort jobb för ett mindre företag.

Tänk på hållbarhet som en del av ert varumärke. Ett ständigt pågående arbete som finns med i allt ni gör. Bryt ner arbetet i små steg och en process i taget. Här kommer några tips på hur ni kan göra, steg för steg.  

1. Nulägesanalys

Identifiera områden att börja med. Gå igenom verksamheten och se vad ni gör idag och koppla det till hållbarhet ur miljö, sociala och ekonomiska aspekter. Utgå från frågeställningar som:

  • Var finns störst möjlighet att påverka?
  • Vilka är de störst riskerna?
  • Vad gör ni redan?
  • Vad skulle ni kunna fortsätta med eller öka omfattningen av?
  • Vilka eventuella regler finns på området?

Prata med branschkollegor om hur de har gjort och ta hjälp av din branschorganisation, ALMI eller din finansiella aktör, till exempel Wasa Kredit. Arbeta också med omvärldsanalys och trender för att förstå det långsiktiga perspektivet för ert företag.

2. Ta ut en riktning

Fokusera på de områden som är viktigast för er och där ert företag kan göra mest skillnad, och gör er handlingsplan utifrån det. Formulera er syn på företagets samhällsansvar. Både klimatpåverkan och social påverkan, hur ni arbetar med arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet, är viktiga delar i strategin. Även om ert företag inte står för så stor del av klimatpåverkan kan det vara värt att fundera kring er del i hela värdekedjan.   

3. Identifiera och involvera era intressenter

Identifiera och involvera de som på olika sätt påverkar och påverkas av er verksamhet, produkter och tjänster. Både internt och externt - exempelvis kunder, leverantörer, medarbetare, finansiärer, forskare. Det ger er kunskap om olika behov, möjligheter och risker ni behöver hantera.

4. Prioritera och sätt mål

Tydliggör era målsättningar och vad det är ni vill uppnå utifrån tidigare läges- och intressentanalys. Avgränsa och se till att sätta mål som är görbara. Börja med små steg för att sedan över tid förändra, förbättra och utveckla. Fokusera på några områden i början för att sedan utöka arbetet.

5. Genomförande

Omsätt målen till konkreta åtgärder. Ta små steg, ett i taget. Ni kommer att lära er mer längs vägen och kunna förändra och förbättra över tid. Ett lite större företag kan förslagsvis sätta ihop en projektgrupp som leder arbetet och involverar olika delar av verksamheten. Samarbeta med leverantörer och intressenter.

6. Uppföljning

Följ upp och analysera vad som gått bra och vad som inte fallit lika väl ut för att se om ni är på rätt väg eller om ni måste ändra på något för att nå era mål. Involvera era intressenter för att höra deras synpunkter och inkludera förändringar i omvärlden för att justera er plan.     

Tänk på att utgå från er verksamhet och era förutsättningar och att börja i det lilla för att sedan utveckla. Hållbarhetsarbete är en löpande förändringsprocess. Att formulera era målsättningar och värderingar i en hållbarhetspolicy är ett bra sätt att tydliggöra både för er och andra hur ni tänker i dessa frågor.

Vi hjälper er i ert omställningsarbete

Att prata med branschkollegor kan ge er värdefulla tips kring vad andra gör på området. Wasa Kredit har ett nära samarbete med kunder och samarbetspartner över hela landet och stor erfarenhet av företag i omställning. Vi kan erbjuda både rådgivning samt en flexibel grön finansiering för investeringar i miljövänliga och hållbara lösningar för ert företag, som till exempel solcellspaneler eller biogasanläggning.

Vill du veta mer om hållbar finansiering? 

Vill du veta mer om hur ditt företag kan ställa om till en hållbar affärsstrategi? Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss för att prata hållbar finansiering