Därför bör mindre företag satsa på hållbarhet

Hållbarhetsinsatser har en positiv inverkan på viktiga faktorer som kund- och leverantörsrelationer även för mindre företag. Det visar flera studier från bland andra branschorganisationen Företagarna.

Att arbeta hållbart och inkludera miljö, sociala och finansiella aspekter i affärsstrategin, ger positiva effekter på affär, konkurrenskraft, varumärke, kund- och medarbetarelationer. Samtidigt är vinsterna för samhälle och klimat stora när många gör det. Här listar vi goda anledningar att påbörja eller stärka hållbarhetsarbetet i ert företag.

Vill du veta mer om hållbar finansiering? 

Vill du veta mer om hur ditt företag kan ställa om till en hållbar affärsstrategi? Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss för att prata hållbar finansiering

Stora bolag har under en längre tid varit tvungna att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Men det handlar inte bara om lagstiftning, oavsett storlek på företaget har hållbarhetsinsatser en positiv inverkan på viktiga faktorer som kund- och leverantörsrelationer. Det visar fler studier, exempelvis från branschorganisationen Företagarna.

Framtidssäkra er verksamhet

Amina Bang Skanse, hållbarhetsansvarigAmina Bang Skanse, hållbarhetsansvarig på Wasa Kredit, ser hur det blir allt viktigare för företag att ta ansvar över sin påverkan ur miljösynpunkt samt de sociala och ekonomiska aspekterna. Alla påverkas i någon mån av den megatrend som hållbarhet är, oavsett storlek, bransch eller typ av företag.  

 – Att arbeta med hållbarhet är ett sätt att framtidssäkra affärsverksamheten och behålla sin konkurrenskraft. Bland Wasa Kredits kunder och samarbetspartner ser vi också att hållbarhetsarbete påverkar kundrelationerna positivt. Som underleverantör behöver man ta hänsyn till kundens hållbarhetskrav. Och är man i behov av finansiering kommer vi och andra finansieringsinstitut att tydligare integrera hållbarhetsparametrar i bedömningen. Så även om det inte är ett krav att hållbarhetsredovisa, finns förväntningar på att man jobbar med dessa frågor från olika håll, säger Amina Bang Skanse.  

Hållbarhetsarbete påverkar:

1

Lönsamhet och konkurrenskraft

Att integrera hållbarhet i verksamheten ger en möjlighet att göra era produkter och tjänster mer unika och konkurrenskraftiga, och möjliggör dessutom ökad lönsamhet. De eventuella kostnader satsningen innebär blir en investering i framtiden. Genom hållbarhetsarbetet kan ni minimera risker och dra ner på kostnader.

2

Kunder och samarbetspartner

 Medvetenheten bland konsumenter ökar, hållbarhet är en faktor man tar hänsyn till vid inköp. För att stå sig i konkurrensen måste ni kunna möta både konsumentens och andra intressenters behov. För att kunna vara underleverantör till större bolag eller statliga verksamheter måste man erbjuda produkter och tjänster anpassade till höga hållbarhetskrav. Även mindre aktörer och investerare kan ställa krav för att vilja samarbeta.

3

Medarbetare

En majoritet av dagens arbetskraft, både yngre och mer seniora, vill arbeta på företag med värderingar där man aktivt arbetar med hållbarhet på olika sätt. Det skapar motivation bland befintliga medarbetare och ökar er attraktionskraft i jakten på rätt kompetens.  

4

Innovation

Att se över sin verksamhet och på vilket sätt hållbarhet påverkar företagets erbjudande, ger ofta upphov till nya idéer och innovation både i produkt- och tjänstebolag. Att fråga sig hur man kan använda resurser på ett bättre sätt eller arbeta smartare, är ett sätt att upptäcka affärsmöjligheter. Ni får kanske nya kunder eller idéer till helt nya produkter och tjänster på vägen.

5

Varumärket

Vad ni står för och vilka värderingar ni har som företag påverkar synen på er. Att arbeta hållbart och ta hänsyn till både medarbetare och miljö, gör er i högre grad till en attraktiv arbetsgivare och ett företag man både vill samarbeta och göra affärer med.

Gör hållbarhet till en del av affärsstrategin

Oavsett bransch och storlek är det fördelaktigt att arbeta med hållbarhetsområdet för att företaget ska behålla sin relevans och vara framgångsrikt i ett längre perspektiv. Att göra hållbarhet till en del av affärsstrategin gör er starkare i att hantera nuvarande och kommande risker.

Vill du veta mer om hållbar finansiering? 

Vill du veta mer om hur ditt företag kan ställa om till en hållbar affärsstrategi? Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss för att prata hållbar finansiering