Vanligaste frågorna

Fyll i en Anmälan om autogiro och skicka in till oss.

Den automatiska dragningen sker först när medgivandet är registrerat hos Bankgirocentralen. Det har skett när din avi/faktura är försedd med texten "Dras via autogiro".Pengarna dras från ditt konto och förs över till Wasa Kredit på förfallodagen. Det sker ingen reducering av aviavgift när du väljer autogiro utan avgiften kvarstår enligt avtalet.

Observera att vi inte erbjuder autogiro på våra kortkrediter då avierna kan innehålla flera olika betalningsalternativ. 

Transportstyrelsens offentliga register kan du få information om fordonet, om den är på kredit samt hos vilket kreditbolag. Om fordonet är köpt på kredit hos Wasa Kredit innebär det att vi har ett äganderättsförbehåll och rätt till fordonet, innan skulden är löst.

Om du är intresserad av att köpa detta fordon föreslår vi att du och nuvarande ägaren besöker ett bankkontor och genomför transaktionen för att lösa krediten i sin helhet innan ett ägarbyte kan ske.

Observera att vi inte kan lämna ut information om fordonet till någon annan än de som står på lånet, alternativt har fullmakt.

Hur mycket du får betala varje månad beror på ränta och återbetalningstid.
Räkna ut vad det skulle kosta dig med hjälp av vår räknesnurra.

Hur bestäms räntan?
Vi väger samman uppgifterna i din ansökan och gör en vanlig kreditupplysning. 
Med hjälp av uppgifterna kan vi avgöra om du kan få låna pengar av oss.

I all bankverksamhet råder sekretess. Sekretessen omfattar alla uppgifter som rör kundens mellanhavanden med banken oavsett om uppgiften är skriftlig eller muntlig.

Att banksekretess råder är en förutsättning för att kunden med förtroende ska kunna vända sig till banken för att få råd och hjälp och vara säker på att de uppgifter som lämnas inte förs vidare till utomstående part. Det vill säga, det är bara kunden själv som kan få del av kundens uppgifter. 

Ifall kunden inte har möjlighet att själv kontakta banken kan en fullmakt utvisa rätt för annan att företräda kunden i ärendet.

Ja, du kan ta ut kontanter i uttagsautomater med den pinkod som tillhör ditt kort.
Minsta uttagsavgift är 45kr eller 3% av uttaget belopp.

Valutapåslaget är inte mer än 0.5% om du tar ut kontanter utomlands.

För lån och avbetalning 
Använd bankgiro 801-4896 alternativt plusgiro 846401-8. 
Om du saknar ett OCR-nummer använder du bankgiro 262-5705 alternativt plusgiro 38176-4 och anger avtals-/lånenummer i meddelanderutan.

För kortkredit Gustav eller Agria
Använd bankgiro 856-8586 tillsammans med ditt personliga OCR-nummer som är samma varje månad.

För kontokredit 
Använd plusgiro 4949104-6

Mina Sidor är tillgängligt för kunder som har löpande Direktlån, kreditkortet Gustav, avbetalning eller leasing-/hyresavtal. Som privatkund loggar du in med Mobilt BankID och behöver inte registrera dig.

Som företagskund måste en firmatecknare ansöka om ett första konto, sedan kommer ni själva kunna skapa nya konton för andra medarbetare. Fyll i ansökningsformuläret, skriv under och få det bevittnat. Skicka sen in det till oss för att få ett konto. 

För att betala av sitt billån kontaktar du kundtjänst på telefon 08-635 36 00. Eller skriv ett meddelande till oss på  Mina Sidor.
I samband med inbetalningen av hela skulden kan ägarbytet ske, detta för att undvika återtag av redan såld bil.

Billånet kan inte överlåtas.

Vi skickar kortet till dig inom två veckor, efter att din ansökan är godkänd. I ett separat brev kommer din personliga pinkod hem till dig.

Viktig information för sen betalning:

  • Dröjsmålsränta gäller från och med dagen efter förfallodag av fakturan.
  • Efter 10 dagar skickas första påminnelsen ut.
  • Efter 20 dagar skickas andra påminnelsen, som ska vara betald inom tio dagar.
  • Betalar du inte efter den andra påminnelsen förfallit skickas ett inkassobrev som ska vara betalt inom tio dagar.
  • Avgifter för påminnelser, inkassobrev och dröjsmålsränta debiteras i efterhand via kommande fakturering.
  • Information om våra avgifter och dröjsmålsränta finner du i allmänna villkor som du fick med det avtal du tecknade med oss.

Dessa avgifter avser dig som är privatperson.
Det tar normalt tre bankdagar innan vi har fått och registrerat en betalning.

Kreditkortet Gustav fakturorna produceras runt den 5:e varje månad och når dig runt den 15:e. 

Övriga avier produceras runt den 11:e varje månad och når dig omkring den 20:e.

Om du inte har fått din avi kan du skriva till oss via Mina Sidor eller på telefon 08-635 36 00.