Låneskydd

Ett låneskydd är tryggt att ha när något oväntat händer som förändrar tillvaron och påverkar privatekonomin. Låneskyddet aktualiseras 

 • om du blir ofrivilligt arbetslös
 • inte kan arbeta på grund av olycksfall eller sjukdom
 • om låntagaren avlider

Hos oss kan du som är vår låntagare teckna ett försäkringsskydd som ger familjen en större trygghet vid sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall.

Låneskyddet innebär att du får en möjlighet att anpassa ekonomin efter din nya livssituation, medan dina månadskostnader för lånet blir betalda. Vid dödsfall löser vi din del av den kvarvarande skulden på lånet.

Från och med 1 april 2020 är försäljningen av Låneskyddsförsäkringen till befintliga kunder pausad. Läs mer i avsnittet om Tillfällig paus i försäljningen av låneskydd.

Har du redan låneskydd och vill använda det?

Vem kan ansöka om låneskydd?

 • Du som är 20 år men inte fyllt 64 år
 • Du ska vara bosatt och folkbokförd i Sverige
 • Du får inte ha kännedom om kommande varsel, arbetslöshet eller sjukskrivning
 • Du ska vara frisk och fullt arbetsför

Om ni är två som står för lånet måste båda uppfylla ovanstående krav.

Låneskyddet ersätter när

 • du har blivit ofrivilligt arbetslös
 • inte kan arbeta på grund av olycksfall eller sjukdom
 • låntagaren har avlidit.

Vad kostar det att teckna ett låneskydd?

Priset för försäkringen baseras på din månadskostnad för lånet (amortering och ränta) och är 6,95 procent av denna kostnad. Du betalar försäkringen varje månad på samma faktura som lånet du har hos oss.


Tillfällig paus i försäljningen av låneskydd

Med anledning av coronaviruset och den osäkerhet som råder så pausar vi tillfälligt vår försäljning av Låneskyddsförsäkringen till befintliga kunder.

Varför stoppas försäljningen? 

Länsförsäkringar (försäkringsgivare) har beslutat att genomföra denna tillfälliga förändring med anledning av coronakrisen för att kunna säkerställa att de kan fullgöra och bibehålla sina åtaganden mot befintliga kunder.  

Vad innebär det att försäljningen på befintliga lån är pausad?

Det innebär tills vidare att befintliga låntagare inte har möjlighet att teckna låneskyddsförsäkring på sina befintliga lån om de är tecknade före 1 april 2020.

Nya och befintliga lånekunder som ska få ett lån utbetalat eller utökat har fortfarande möjlighet att teckna låneskyddsförsäkring. Försäkringen tecknas i samband med ansökan av lån. 

Jag har redan tecknat låneskyddsförsäkring, påverkar det mig?

Försäkringar som har tecknats innan 1 april 2020 påverkas inte av detta. Du har kvar samma villkor som tidigare. Läs gärna villkoren för utbetalning vid arbetslöshet nedan.

Jag ska precis bli lånekund hos Wasa Kredit, kommer jag kunna teckna låneskydd?

Nya lån påverkas inte av denna tillfälliga förändring. 

Jag har inte låneskyddsförsäkring och verkar inte kunna teckna den nu. Vad ska jag göra om jag blir av med jobbet?

Vi förstår att du under rådande omständigheter är orolig. Vi kan hjälpa dig med anstånd om du får ett faktiskt inkomstbortfall eller en kostnadsökning relaterat till corona.  

Förtydliganden kring arbetslöshetsförsäkringen med tanke på de varsel som nu sker

Försäkringen ersätter dig som haft en tillsvidareanställning om minst 17 timmar per vecka när du blir uppsagd. Efter det att du varit arbetslös i 30 dagar ersätter försäkringen i upp till 12 månader för just den här arbetslöshetsperioden. Ersättningen för arbetslöshet motsvarar ränta och amortering för ditt lån för aktuell månad. Du som blivit permitterad har fortfarande en anställning och är inte arbetslös i försäkringens mening.

Företagare kan inte få ersättning ur försäkringen. Om du är osäker på om du räknas som företagare så hittar du mer information i våra villkor. 


Villkor för arbetslöshet

 • Du måste ha arbetat minst sex månader av en tillsvidareanställning, eller en visstidsanställning som var avtalad att vara i minst 12 månader, efter att försäkringen tecknades för att ha möjlighet till ersättning. Du behöver även ha arbetet minst 16 timmar per vecka under dessa 6 månader. Du får tillgodoräkna dig eventuell provanställningsperiod om denna övergått i en visstidsanställning. 
 • Du kan inte få ersättning om du blir varslad om arbetslöshet eller uppsagd under de tre första månaderna från att du köpte försäkringen. 
 • Vi betalar inte ersättning om du haft kännedom om kommande varsel eller arbetslöshet när du tecknade försäkringen. Om företaget du arbetar på går ut med information om varsel så räknas det som att du har kännedom om ett kommande varsel. 
 • Om du tecknar försäkring när du har kännedom om att företaget/arbetsplatsen du arbetar på t.ex. ska läggas ned, likvideras, bli föremål för konkurs eller liknande kan du inte heller få ersättning. 

För fullständig information om vad försäkringen ersätter, se villkoren nedan. 

Wasa Kredit som försäkringsförmedlare

Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag och Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag är försäkringsgivare men Wasa Kredit förmedlar försäkringen.

Wasa Kredit är anknuten till och har genom avtal åtagit sig att uteslutande förmedla Låneskyddsförsäkring för Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) och Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag(publ).

Wasa Kredit erhåller ersättning som utgör en andel av månadspremien för Låneskyddet från försäkringsgivarna. 

Wasa Kredit som försäkringsförmedlare (pdf)