Reseförsäkring A till Ö

Här har vi sammanfattat kreditkortets reseförsäkring i termer som kan vara bra att känna till när du ska ut och resa.

Reseförsäkringen som ingår vid köp med kreditkortet innehåller många fördelar som normalt saknas i reseskyddet. Avbeställningsskydd och noll kronor i självrisk är bara några exempel.

Avbeställningsskydd

Med kreditkortet får du ett kostnadsfritt avbeställningsskydd. Det är en trygghet om det händer att du tvingas avbeställa resan före det planerade avresedatumet från Sverige om du, din medresenär eller nära anhörig drabbas av akut sjukdom, olycksfallsskada eller dödsfall. Avbeställningsskyddet gäller även om du är på resa och din permanenta bostad i Sverige skadas väsentligt genom plötslig och oförutsedd händelse.

Bagageförsening

Det är inte roligt att stå vid bagagebandet och se hur dina medpassagerare tar tag i sina väskor och går iväg mot utgången. Med kreditkortets reseförsäkring får du ersättning för de kostnader som uppstår om ditt bagage kommer till resmålet mer än 6 timmar senare än du.

Försäkringen gäller bara om bagaget blir försenat på utresan, alltså inte på hemresan.

Borttappat kreditkort

Ring Spärrservice på telefon 010-494 70 02 om du tappar eller blir bestulen på ditt kreditkort. Befinner du dig utomlands ringer du +46 10-494 70 02. Spärrservice har öppet dygnet runt och accepterar även Collect call (mottagaren betalat samtalet). Om du vill beställa ett nytt kort är du välkommen att ringa oss, gärna något dygn efter att du spärrat ditt kort.

Dubbla försäkringar

Ifall du har fler än en försäkring för samma skada är du skyldig att upplysa oss om det. Den högsta ersättning motsvaras av den sammanlagda ersättning en för skadan.

Elektronik, mobiltelefon, kamera och videokamera

Försäkringen täcker inte förlust eller skada på kamera eller annan elektronik. Om du har betalat kameran med kreditkort och behöver göra en reklamation ska du i första hand vända dig till butiken där du handlade. Om det inte är möjligt kontaktar du Wasa Kredit och ber att få fylla i en reklamationsblankett.

Enkel biljett

Reseförsäkringen ingår även om du köper en enkel biljett med kreditkortet. Försäkringen gäller från det att du reser från din bostad där du är mantalsskriven, under resan och fram till du har kommit till ditt resmål.

Ersättningsbelopp

I försäkringsvillkoren specificeras det högsta beloppet (ersättningsbeloppet) som betalas ut per person. Om flera personer ingår i samma resa gäller beloppet gånger antal personer. Resan måste vara betald med kreditkortet för att reseförsäkringen ska vara giltig.

Flygbolaget går i konkurs

Under de senaste åren har många flygbolag gått i konkurs med hundratals personer strandade på flygplatser runt om i världen. I ett sådant fall räcker inte hemförsäkringens reseskydd. 

Om du har otur och flygbolaget du reser med går i konkurs eller om du vill göra en reklamation ska du vända dig till Wasa Kredit kundtjänst. Händer något oförutsett på resan som kan härledas till reseförsäkringen, tar du kontakt med Länsförsäkringars skadereglering på telefon 0771–66 63 00.

Force majeure

Begreppet används för att förklara nödsituationer eller skador som inte går att förutse, exempelvis naturkatastrofer, krig, strejk och lockouter.

Förseningar

Försäkringens giltighetstid

Reseförsäkringen gäller i hela världen i högst 60 dagar från det du lämnar din permanenta bostad, där du är mantalsskriven och där resan påbörjats, till dess att resan är avslutad och du kommer tillbaka hem.

Försäkringen gäller i vilka länder?

Försäkringen gäller i hela världen i högst 60 dagar. 

Hyra bil utomlands

Reseförsäkringen täcker din självrisk upp till 10 000 kronor när du hyr en bil eller scooter utomlands. Motormännen har en bra sida som förklarar vad du ska tänka på när du ska hyra bil eller motorfordon utomlands. Läs mer på Motormännen. Därutöver gäller även reseförsäkringen om din privata bil blir skadad under tiden du är på en resa som har betalats med kreditkortet. Förutsättningen är att bilen inte är med på resan och står parkerad vid den ordinarie mantalsskrivningsadressen alternativt på annan betald parkeringsplats.

Intyg

Det finns många olika intyg som vi behöver när vi hanterar olika skadeanmälningar. Bland annat kan vi be dig att skicka in ett läkarintyg som beskriver skadan och behandlingen. Det kan också vara ett intyg från transportföretaget som bekräftar specifik försening eller en polisanmälan om du har förlorat eller blivit bestulen på dina ägodelar.

Kortinnehavare

Du som har tecknat kreditkort är personlig kortinnehavare. Med kortet följer en reseförsäkring om 75 procent av researrangemanget betalas med kreditkortet. Försäkring gäller för de personer som följer med på resan och är mantalsskrivna på samma adress som kortinnehavaren.

Läkarintyg

Om du eller någon nära anhörig blir sjuk eller skadad behöver du skicka in ett läkarintyg från behandlande läkare. Intyget behövs före utresan om du tvingas avbeställa resan. Intyg krävs även vid olycksfall och sjukdom under resan. Ersättning för läkarintyg ingår inte i reseförsäkringen.

Medicinsk invaliditet 

Med medicinsk invaliditet menas en olycksfallsskada där kroppens funktioner skadas på ett sätt som ger framtida hinder. Därför rekommenderar vi att du aldrig dyker i okända vatten där du varken känner till botten eller hur djup det är.

Nära anhörig

Din make/maka samt registrerad partner/sambo räknas som nära anhörig. Även dina barn, syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar, svärson och svärdotter, barnbarn och person som har vårdnad om anhörig inom din familj.

Olycksfallsskada

En resa betald med kreditkortet inkluderar en försäkring som kan ge ersättning om du drabbas av en olycksfallsskada på resan och får en bestående skada, en så kallad medicinsk invaliditet. 

Pass, ID-och körkort

Var noggrann med dina ID-handlingar och vårda dessa som en värdehandling. Med ditt pass eller ID-kort kan en obehörig person komma åt viktiga personuppgifter som kan användas i brottsligt syfte. Om det skulle hända är det viktigt att du anmäler det till Polisen.

Personbilsförsäkring

Kreditkortets försäkring gäller om du är kortinnehavaren och din privatägda blir skadad när du är på semester. Du måste ha betalt resan med kreditkortet och din bil står parkerad vid din bostad eller på annan betald parkeringsplats. Detta gäller inte om din bil är med på resan. 

Personförsening

Ersättning gäller när färdmedlet blir försenat i mer än 4 timmar eller inställt. Försäkringen gäller inte om förseningen meddelas minst 24 timmar före avresan. 

Reseförsäkring och reseskydd

Kreditkortet laddas med en förmånlig reseförsäkring när du betalar minst 75 procent av resan med ditt kort. Reseförsäkringen är ett bra komplement till reseskyddet som ingår i din hemförsäkring.

Sjukhus- och läkarvård

Om du eller någon nära anhörig drabbas av sjukdom eller råkar ut för en olyckshändelse som kräver läkarvård behöver du intyga behandlingen med ett läkarintyg. Kontakta Länsförsäkringars skadereglering och bifoga läkarintyget till din skadeanmälan.

Självriskreducering

Din hemförsäkring gäller om din bostad drabbas av en skada när du är ute och reser. Har du betalt resan med kreditkortet ingår reseförsäkringen vilket betyder att vi betalar det belopp som motsvarar självrisken för skadan, dock högst 10 000 kronor. Det är en trygg fördel som följer med kreditkortet.

Skadeanmälan

Anmäl skadan till oss så snart som möjligt. Tänk på att bifoga alla intyg som bekräftar skadan, exempelvis läkarintyg och transportföretagets intyg om aktuell försening. Du är skyldig att upplysa oss om det finns någon annan försäkring som gäller för samma skada.

Sportutrustning

Det är flygbolaget du reser med som ansvarar för att golfbagar, mountainbikes eller annan sportutrustning transporteras utan skador. Skulle det hända anmäler du skadan till direkt i ankomsthallen till det aktuella flygbolaget.

Spärra kort

Ring direkt om du tappar eller blir bestulen på ditt kreditkort. Spärrservice på telefon 010-494 7002 har öppet dygnet runt. Befinner du dig utomlands ringer du +46 10-494 70 02.

Spärrservice accepterar även Collect call (mottagaren betalat samtalet).

Tjänsteresor

Reseförsäkringen gäller inte när du reser i tjänsten. Den är anpassad för privatresor som du gör med familjen eller på egen hand.

Valutapåslag

De flesta bankerna lägger till en extra avgift mellan 1-3 procent på alla köp du för med ditt bankkort utomlands. Det kallas valutapåslag. Med kreditkortet får du ett av marknadens lägsta valutapåslag, endast 0,5 procent.

Volontärresor

Reseförsäkringen som ingår i kreditkortet är anpassad för semesterresor i Sverige och resten av världen. Om du planerar att resa på en volontärresa är det viktigt att du är rätt försäkrad. Därför rekommenderar vi att du vänder dig till volontärresans arrangör för att få rätt försäkringsskydd.

Working holiday

Working holiday är något helt annat än en fritidsresa på 2-3 veckor.  Det är vanligtvis studenter och ungdomar mellan 18-30 år som reser till exempelvis Australien eller Nya Zeeland för att bo och jobba i 12 månader. Om du är kortinnehavare och betalar utresan med kreditkortet gäller reseförsäkringen i 60 dagar över hela världen från det att du reser från din bostad där du är mantalsskriven, under resan och fram till ditt resmål. Efter 60 dagar behöver du fylla på med en reseförsäkring som täcker resten av vistelsen. Det finns specialiserade researrangörer och försäkringsbolag som kan hjälpa dig med resan och din planering. Exempelvis kilroy.se, blueberry.se, erv.se, gouda-rf.se.