Klagomål

Ibland uppstår tyvärr missförstånd och andra oklarheter. Om du är missnöjd med vår hantering av ditt ärende vill vi gärna att du kontaktar oss. Kontakta i första hand Wasa Kredits klagomålsanvariga på  eller använd formuläret så kontaktar vi dig. 

Kontaktforumlär för klagomål

För att vi ska kunna hantera ditt ärende snabbare, ber vi dig fylla i så många uppgifter som möjligt.

 
 

Allmänna reklamationsnämnden 

Om du inte kan godta den bedömning vi har gjort kan du som privatperson vända dig till: 

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)  
Box 174
101 23 Stockholm
Telefon 08 - 508 860 00, vardagar 09.00 - 12.00

Prövningen i ARN är kostnadsfri för dig.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Som konsument kan du också vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för kostnadsfri och opartisk vägledning rörande bank, fondbolag eller andra finansiella institut.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 108
Telefon: 0200-22 58 00, vardagar 9.00 - 12.00.

Den kommunala konsumentrådgivningen i din kommun

För kontaktuppgifter hänvisar vi till exempelvis telefonkatalogen.

Domstol

Du har också möjlighet att få frågan slutligen prövad av domstol. 
För kontaktuppgifter hänvisas till www.domstol.se alternativt telefonkatalogen.