Självriskskydd vid bilbärgning och assistans

Försäkringen självriskskydd vid bilbärgning och assistans ingår vid betalning av drivmedel med kreditkortet.

Försäkringens självriskskydd vid bilbärgning och assistans blir aktiverat när du betalar minst 20 liter drivmedel eller 5 kg gas med kreditkortet. Skyddet gäller i 60 dagar och förlängs med motsvarande period vid varje ny tankning.

Försäkringen ersätter självrisken du får betala om bilen skadas eller krånglar och behöver assistans på plats, eller bärgning med transport från platsen där skadan uppstår.

Försäkringen gäller bilen som

  • kortinnehavaren och/eller dennes make/maka eller sambo/registrerad partner är registrerad ägare av
  • kortinnehavarens och/eller dennes make/maka eller sambo/registrerad partners förmånsbil via anställning och där kortinnehavaren svarat för självrisken.

Självriskskydd gäller för en ersättningsbar skada, vilket innebär att kortinnehavaren har en bilförsäkring som ersätter skadan som bidrog till att bilen behövde bilbärgning och/eller assistans. Självriskskyddet ersätter högst 2 000 SEK.

Så gör du en skadeanmälan 

En skadeanmälan görs via Europeiska ERVs hemsida www.erv.se. Tänk på att du måste kunna intyga skadan med följande: 

  • originalkvitto att självrisk betalats då ersättningsbar skada medfört bilbärgning och/eller assistans som omfattas av kortinnehavarens bilförsäkring,
  • att tankningen gjorts med kortet (kontoutdrag eller köpnota),
  • att du som kortinnehavare svarar för självrisk för förmånsbil.

Reseförsäkring för bilen du lämnar hemma

Utöver självriskskydd för bilbärgning och assistans är kreditkortet laddat med en reseförsäkring. Betala minst 75 procent av resans kostnad med kreditkortet så gäller reseskyddet för din privata bil under tiden du är bortrest, om den står parkerad på den adress där du är mantalsskriven alternativt på annan betald parkeringsplats.

Ska du hyra bil, moped eller scooter i utlandet behöver du teckna en försäkring med biluthyraren. Motormännen rekommenderar att du läser på – före resan. 

Läs mer på Motormännen

Aktivera kreditkortet

Du behöver aktivera ditt kreditkort för att försäkringen ska gälla. Du kan aktivera kortet i Wasa Kredit-appen. 

Så här aktiverar du kreditkortet

Försäkringsvillkor

Försäkringarna ingår för de flesta inköp när du betalar med kreditkortet.

Läs de fullständiga villkoren här