Du företräder ett företag eller en organisation som är kund hos oss

Denna information riktar sig till dig som på något sätt företräder ett företag* eller organisation som är kund hos Wasa Kredit. Här nedanför hittar du information om våra behandlingar av dina personuppgifter.

*Om du är enskild näringsidkare ska du i stället ta del av informationen för privatpersoner och enskilda näringsidkare.

För att hantera finansieringstjänster

Vi behandlar personuppgifter om dig som företrädare för att kunna offerera, teckna och administrera avtal för finansiering.

Hantera kreditavtal (avbetalning, blancolån, hyra och leasing)
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​Vi behandlar personuppgifter om dig för att offerera, teckna och administrera kreditavtal med det företag du företräder – "ditt företag".

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

När du – för ditt företags räkning – begär en offert eller tecknar avtal med oss registrerar vi ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter som e-post och mobilnummer samt din roll hos företaget i våra kund- och avtalsregister.

Innan ditt företag kan bli kund hos oss är vi skyldiga att behandla personuppgifter om dig som företräder företaget i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

I det fall du är ägare, firmatecknare eller har annan styrande roll i ditt företag kontrollerar vi uppgifter om dina eventuella övriga företagsengagemang och exempelvis om du varit inblandad i någon konkurs eller om du har näringsförbud. Dessa uppgifter hämtar vi från olika myndighetsregister och via kommersiella informationsleverantörer.

Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter inom krav- och inkassohantering samt om vi behöver vidta rättsliga åtgärder.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra våra kreditavtal med ditt företag.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig. 

Information om dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Vi behandlar dina uppgifter för att tillhandahålla och administrera företagets kreditavtal så länge avtalsförhållandet består och i tio år efter att det har upphört, med hänsyn till reglerna om preskription.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Wasa Kredit AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen att offerera, teckna och administrera avtal om finansiering.

Vi använder oss av personuppgiftsbiträden för att tillhandahålla systemstöd. Biträden har möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemen.

När vi skickar dokument som krävs utifrån vårt avtalsförhållande till dig via post (fysiskt som digitalt) använder vi oss av ett personuppgiftsbiträde för tryck och distribution. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som framgår av dokumenten.

I de fall vi hämtar uppgifter om dig från olika myndighetsregister, via kommersiella informationsleverantörer, lämnar vi ut ditt personnummer till leverantören.

För personlig och digital service

Vi behandlar personuppgifter om dig som företrädare för att kunna hjälpa dig med företagets ärenden men också för att ge dig och företaget personlig och digital service. 

Hantera ärenden och reklamationer
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera ditt företags ärenden hos oss, inklusive reklamationer, som du är kontaktperson för.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

När du kontaktar oss via telefon, och Mina Sidor för ditt företags räkning säkerställer vi din identitet genom att du identifierar dig med e-legitimation. Om vi träffas fysiskt ber vi dig legitimera dig.

Vi behandlar ditt personnummer, namn, roll i företaget, kontaktuppgifter, uppgifter om tid och datum samt skapar ett ärende i vårt kund- och avtalssystem där vi anger att du är kontaktperson. Om kontakten är via Mina Sidor sparas all konversationen i ärendet.

När du – för företagets räkning – reklamerar ett finansierat objekt eller inkommer med bestridande på någon annan grund behandlar vi de uppgifter som du lämnar för att vi ska kunna hantera företagets reklamation eller bestridande.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig och företagets reklamation eller bestridande i samband med domstolsprövningar.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av personuppgifter för att hantera dina ärenden, på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ge ditt företag personlig service vid frågor eller ärenden i relation till företagets kreditavtal hos oss.

Behandlingen av dina uppgifter i samband med en reklamation eller ett bestridande är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra företagets kreditavtal med oss.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.

Information om dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Uppgifter som vi behandlar inom ramen för en reklamation eller ett bestridande sparar vi i minst tio år från när avtalsförhållandet upphört med hänsyn till regler om preskription.

I övrigt sparar vi dina uppgifter inom ramen för ett ärende i upp till tre år efter att ärendet har avslutats, förutsatt att företaget fortfarande är kund hos oss.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

​Wasa Kredit AB är personuppgiftsansvarig för behandlingarna.

Om företagets klagomål rör en försäkring är det försäkringsgivaren som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Vem som är försäkringsgivare framgår av försäkringshandlingarna.

Vi lämnar ut uppgifter om dig till myndigheter i den mån det är nödvändigt för att hantera ärendet. Vi kan också komma att lämna ut uppgifter till domstol i samband med eventuella domstolsprövningar.

För att marknadsföra våra produkter och tjänster

Vi behandlar personuppgifter om dig som företrädare för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till företaget, men också för att bjuda in dig till kundevent samt fråga dig vad du och företaget tycker om oss, våra produkter och tjänster. 

Hantera vår marknadsföring
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​Vi behandlar personuppgifter om dig i våra kund- och avtalssystem och använder dem för att rikta relevanta tips och erbjudanden till det företag som du företräder – "ditt företag" – via olika kommunikationskanaler samt för att följa upp din respons.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Vi behandlar ditt namn och de kontaktuppgifter till dig som du själv eller ditt företag har lämnat till oss. Vi samlar dessa i våra kund- och avtalssystem tillsammans med uppgifter om ditt företags avtalsengagemang och liknande. Vi använder dina kontaktuppgifter för att kunna skicka marknadsföring via brev, e-post och textmeddelanden samt för att kunna ringa upp dig.

Vi behandlar också uppgifter som du har lämnat i intresseanmälningar och kontaktformulär.

Vi samarbetar ibland med andra parter för marknadsföringsändamål. I det fall ditt företag väljs ut för en sådan marknadsföringsaktivitet använder vi oss av de kontaktuppgifter som ni har lämnat till oss för att se om vi får träff på dessa i vår partner kund- eller användarregister. Om så är fallet ser du sannolikt en annons från oss när du besöker vår partner webbplats under den period som vår annonskampanj pågår eller så får du ett utskick från oss eller vår partner där vårt samarbete framgår.

För att säkerställa att vi inte skickar för mycket marknadsföring till dig och för att följa upp effekten av vår marknadsföring behandlar vi också uppgifter om vilka marknadsföringsaktiviteter som du ingått i.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna marknadsföra våra produkter och tjänster genom att rikta relevanta tips och erbjudanden till ditt företag via olika kommunikationskanaler samt för att följa upp din respons.​

Behandlingen sker för direkt marknadsföring. 

Information om dina rättigheter enligt GDPR

Enligt marknadsföringslagen har du rätt att motsätta dig direkt marknadsföring i en eller flera kommunikationskanaler. Det kan du göra genom att kontakta oss. 

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Information om dig som vi behandlat i samband med en marknadsföringsaktivitet sparar vi tre månader efter att vi genomfört marknadsföringsaktiviteten.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Wasa Kredit AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som en marknadsföringsaktivitet innebär.

Ibland anlitar vi ett personuppgiftsbiträde för att skicka ut marknadsföring till dig. Biträdet får då del av de uppgifter om dig som behövs för att administrera utskick.

När vi skickar brev till dig lämnar vi ut dina kontaktuppgifter till ett personuppgiftsbiträde för tryck och distribution av utskicken.

Bjuda in till och hantera event
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka inbjudningar till det företag som du företräder eller är kontaktperson för – "ditt företag" – om fysiska eller digitala event som vi anordnar, för att hantera din anmälan och närvaro samt för att följa upp eventet. 

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Vi behandlar ditt namn, de kontaktuppgifter som du eller din arbetsgivare har lämnat till oss (adress, e-postadress och/eller telefonnummer) och andra uppgifter om ditt företag ur våra kund- och avtalssystem för att skicka inbjudningar till event till dig. 

Då du väljer att anmäla dig till ett event behandlar vi också uppgifter om dina eventuella val kring eventet och om ditt deltagande.

I vissa fall använder vi dessa uppgifter för att kontakta dig efter eventet i syfte att ge dig möjlighet att ge oss återkoppling kring eventet. Eventuell återkoppling sammanställs till statistik över eventet.

Om du lämnar information om kostallergier eller annan hälsorelaterad information behandlar vi även dessa uppgifter för att kunna tillgodose dina behov.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig i vårt marknadsföringsarbete för att vi ska kunna bjuda in ditt företag och dig till event, hantera din anmälan och ditt deltagande samt för att följa upp eventet.

I de fall du valt att lämna information om kostallergier eller annan hälsorelaterad information behandlar vi dessa uppgifter med stöd av ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Behandlingen sker för direkt marknadsföring. 

Information om dina rättigheter enligt GDPR

Enligt marknadsföringslagen har du rätt att motsätta dig inbjudningar till event då dessa utgör direkt marknadsföring. Det kan du göra genom att kontakta oss.

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Information om dig som vi behandlat i samband med ett event sparar vi tre månader efter att vi genomfört eventet.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Wasa Kredit AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som eventet innebär.

Ibland anlitar vi ett personuppgiftsbiträde för att skicka ut inbjudningar och uppföljningar via e-post samt för att hantera anmälningar och återkoppling i webbformulär. Biträdet får då del av de uppgifter om dig som behövs för att administrera utskick och webbformulär.

När vi skickar inbjudningar per brev till dig lämnar vi ut dina kontaktuppgifter till ett personuppgiftsbiträde för tryck och distribution av utskicken.

Det händer att vi anlitar ett personuppgiftsbiträde för att hålla i ett event. Då lämnar vi ut de uppgifter om dig som biträdet behöver ha för att kunna hantera besöksregistrering, måltidsval och liknande.

Genomföra kundundersökningar
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra kundundersökningar hos det företag som du företräder eller är kontaktperson för – "ditt företag" – i syfte att förbättra våra produkter och tjänster.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Vi behandlar dina kontaktuppgifter som finns i våra kund- och avtalssystem för att kontakta dig när ditt företag har blivit utvalt till att svara på en enkät och/eller telefonintervju.

I det fall vi bjuder in ditt företag till en webbenkät kan vi använda din e-postadress för att kontakta ditt företag.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna bjuda in ditt företag till en undersökning, för att kunna följa upp om ni har svarat samt sammanställa svaren till statistik som vi kan använda för att förbättra våra produkter och tjänster.​

Behandlingen sker för direkt marknadsföring. 

Information om dina rättigheter enligt GDPR

Enligt marknadsföringslagen har du rätt att motsätta dig att dina personuppgifter används för förfrågningar om att delta i kundundersökningar då dessa utgör direkt marknadsföring. Det kan du göra genom att kontakta oss.

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Information om dig som vi behandlat i samband med en kundundersökning sparar vi tre månader efter att vi genomfört kundundersökning.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

När Wasa Kredit anordnar kundundersökningen är Wasa Kredit personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som den innebär.

Ibland anlitas ett undersökningsinstitut som personuppgiftsbiträde för att kontakta dig och samla in svaren. Biträdet får då del av de uppgifter om dig som behövs för att kontakta dig och samla in svaren.  

Följa upp vår marknadsföring
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​Vi behandlar personuppgifter om dig som företrädare för ett företag för att följa upp våra marknadsförings-, och säljaktiviteter i syfte att kontinuerligt förbättra erbjudanden och kundkommunikation och följa upp enskilda rådgivares/säljares försäljningsresultat.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

När vi följer upp effekten av våra marknadsföringsaktiviteter tar vi fram statistik över hur många kunder som agerat på önskvärt sätt till följd av ett utskick eller kontakt via telefon. Vi behandlar då dina kontaktuppgifter, vilket utskick du fått, tid och datum för utskicket samt – vid utskick via e-post – om du öppnat det och klickat på någon länk inklusive om du har avregistrerat dig från fortsatt direkt marknadsföring.

När vi följer upp försäljningsresultat för våra säljares individuella  försäljningsaktiviteter​ behandlar vi – förutom uppgifter om företaget du företräder – ditt namn, kontaktuppgifter, datum och syfte för försäljningsaktiviteter.

När vi sammanställer underlagen för uppföljning raderar vi dina personuppgifter och följer enbart upp uppgifter som är kopplade till företaget, som exempelvis om nya avtal har tecknats eller förnyats.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna följa upp våra marknadsförings- och säljaktiviteter i syfte att kontinuerligt förbättra erbjudanden och kundkommunikation samt för att vi ska kunna följa upp enskilda säljares försäljningsresultat på ett sammanhållet och kostnadseffektivt sätt.

Behandlingarna sker för direkt marknadsföring. 

Information om dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Vi raderar dina personuppgifter i samband med att vi sammanställer underlagen.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Wasa Kredit AB är personuppgiftsansvarig för behandlingarna.

För att motverka bedrägerier och penningtvätt

Finansbolag är enligt lag skyldiga att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behandlar även personuppgifter för att motverka och utreda bedrägerier.

Förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Inför att du blir kund hos oss, och löpande under kundförhållandet, är vi skyldiga att behandla uppgifter om dig för att ha god kundkännedom i syfte att bedöma risken och förhindra att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism samt beivra brott.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

När du vill teckna kreditavtal hos oss måste du svara på så kallade "kundkännedomsfrågor" om din sysselsättning, ekonomiska förhållanden, medborgarskap och eventuell hemvist i annat land. Vi kontrollerar också om du eller någon närstående är en person i så kallad politiskt utsatt ställning (PEP) eller om du arbetar för en sådan person. Vi gör dessutom kontroller mot internationella sanktionslistor via en informationstjänst för att säkerställa att du inte finns med på dessa, eftersom vi i så fall inte får ingå avtal med dig.

Om du vill teckna avtal i egenskap av enskild näringsidkare ställer vi även frågor om din verksamhet såsom verksamhetsområde och finansiella uppgifter.

Vi behöver även veta ditt syfte med att använda våra produkter och tjänster samt vilka aktiviteter och transaktioner du förväntas genomföra.  

När vi ingått avtal med dig säkerställer vi med viss frekvens att uppgifterna du lämnat är aktuella. Vi är också skyldiga att löpande övervaka transaktioner. Baserat på dina svar på kundkännedomsfrågorna och mönstren i dina transaktioner placerar vi in dig i en riskklass i enlighet med regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordningen (EU) 2015/847 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel samt förordningen (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism.

Behandlingarna för att bedöma riskklass innefattar profilering. Mycket hög riskklass kan leda till att vi blir tvungna att avsluta våra avtal med dig för att följa gällande regelverk.

Information om dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Vi sparar uppgifterna som regel i fem år efter att kundförhållandet upphört och annars från att de hämtades in. Om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism sparar vi uppgifterna i upp till tio år.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Wasa Kredit AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Den leverantör som förmedlar ett objekt kan komma att anlitas som personuppgiftsbiträde för att samla in svaren på kundkännedomsfrågorna.

För att kontrollera dina uppgifter lämnar vi ut ditt namn och personnummer till en informationsleverantör för slagning mot sanktions- och PEP-listor samt till Bolagsverket för att kontrollera uppgift om verklig huvudman.   

Vi använder oss även av biträden som tillhandahåller systemstöd för att samla in och lagra svar på kundkännedomsfrågor och övervaka transaktioner, inklusive riskklassificering.

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter vid misstanke om brott.

Hantera misstänkta bedrägerier
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar dina personuppgifter för att upptäcka och hantera misstänkta bedrägerier och reklamationer av obehöriga transaktioner samt för att kunna beivra brott.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

För att kunna upptäcka misstänkta bedrägerier övervakar vi löpande alla transaktioner som sker med kreditkort. Vi behandlar då uppgifter om ditt kortnummer samt köpställe, köpställets geografiska placering, belopp, valuta och tidpunkt för transaktion i syfte att hitta avvikelser från ditt vanliga köpmönster. I det fall vi upptäcker avvikelser använder vi dina kontaktuppgifter för att kontakta dig och kontrollera om det är du som har utfört transaktionen för att i annat fall spärra kortet.

När du reklamerar en obehörig transaktion registrerar vi uppgifter som till exempel vilket kort reklamationen gäller, belopp, köp/uttagsställe/betalningsmottagare och tidpunkt för transaktionen. Vi kontrollerar uppgifter som exempelvis vilken IP-adress och enhet som använts vid transaktionen, hur eventuell signering gjorts, tidpunkt och liknande uppgifter som vi har loggat för att kunna göra en bedömning. Vad vi loggar kan du läsa om i information om vår behandling för informations- och IT-säkerhet.

För att kunna hantera misstankar om brott och anmäla dem till brottsbekämpande myndigheter behandlar vi personuppgifter om inblandade personer i den mån vi har tillgång till uppgifter och de är relevanta. Vanligt förekommande är uppgifter om transaktioner, personnummer, namn och kontaktuppgifter. Det förekommer även att vi hämtar uppgifter om folkbokföring, civilstånd, personers koppling till företag och företagets ekonomiska situation från olika myndighetsregister, via kommersiella informationsleverantörer.​

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna skydda våra kunder och oss från bedrägerier.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig. I de fall vi behandlar uppgifter om lagöverträdelser är vår behandling av dessa uppgifter nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.

Behandlingarna innefattar profilering i form av riskbedömning om att en viss transaktion kan vara ett försök till bedrägeri genom att den baseras på avvikelser från ditt vanliga köpmönster, till exempel att en transaktion sker på en avvikande plats geografiskt.

Information om dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Uppgifterna sparas i tio år, vilket motsvarar preskriptionstiden för bedrägeribrott.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

​Wasa Kredit AB är personuppgiftsansvarig för denna behandling.

I de fall vi hämtar uppgifter om dig från olika myndighetsregister, via kommersiella informationsleverantörer, lämnar vi ut ditt personnummer till leverantören.  

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter vid misstanke om brott.