Hållbarhetskrav på leverantörer och affärspartner

Vi strävar efter en hållbar framtid gemensamt med våra leverantörer och affärspartner.

För att säkerställa en ansvarsfull och hållbar affärspraxis har vi infört specifika hållbarhetskrav som våra leverantörer och affärspartner behöver följa. Dessa krav är noggrant formulerade i vår uppförandekod för leverantörer och uppförandekod för andra affärspartner.

Vår uppförandekod

Som en del av länsförsäkringsgruppen arbetar vi utifrån FNs 17 globala hållbarhetsmål. Dessa mål vägleder oss i vår strävan att främja en hållbar framtid. Det är viktigt för oss att förstå och följa upp hur våra leverantörer och affärspartner också arbetar för en hållbar utveckling. Våra uppförandekoder bygger på internationellt erkända principer och riktlinjer, såsom FN Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, OECD riktlinjer för multinationella företag och FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Här klargör vi våra förväntningar på hur samhälls- och miljörelaterade risker ska hanteras både vid upphandling och under avtalsperioden med respektive leverantör och affärspartner. För mer information och detaljer om våra hållbarhetskrav, vänligen se våra uppförandekoder:

Genom att arbeta tillsammans med våra leverantörer och affärspartner bidrar vi till en hållbar framtid med fokus på människor, miljö och samhälle.