Du har besökt vår webbplats eller app

Denna information riktar sig till dig som besökt vår webbplats eller använt vår app. I informationen använder vi ordet ”webbplatser” för både webbplatsen och appen . Här hittar du information om våra behandlingar av dina personuppgifter i samband med ditt besök.

Därför behandlar vi dina uppgifter

När du besöker våra webbplatser samlar vi in uppgifter om dig och din webbläsare. Uppgifterna behandlar vi för flera olika syften, som du kan läsa mer om här nedanför. Vissa behandlingar förutsätter att du först har samtyckt till kakor.

Hantera kreditavtal (avbetalning, blancolån, kortkredit, hyra och leasing)
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

När du besöker någon av våra webbplatser samlar vi in och behandlar personuppgifter för att på ett säkert och korrekt sätt tillhandahålla de tjänster du vill använda samt i efterhand utreda och hantera eventuella fel och oegentligheter.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Vi behandlar uppgifter om din IP-adress, vilken typ av enhet du surfar med och vad du gör på vår webbplats för att kunna skydda oss mot exempelvis obehöriga intrång, överbelastning och andra säkerhetsrisker. I det fall en webbplatsbesökare försöker genomföra en otillåten åtgärd eller surfar från en rapporterad IP-adress blockeras anropet från tillgång till webbplatsen. Detta genom att vi kontrollerar alla anrop mot IT-säkerhetleverantörers listor över kända IP-adresser och anrop med skadliga avsikter. Vid en blockering skapar vi även ett säkerhetsärende.

Vi loggar även vilken IP-adress du surfar från och vad du gjorde vid ditt besök. När du verifierar din identitet med e-legitimation sparar vi dessutom uppgifter som namn, personnummer och kundnummer, men även uppgifter om specifika händelser som exempelvis om du utfört en transaktion eller gjort en digital signering. Loggarna använder vi för att kunna felsöka då något inte fungerat som det ska, som underlag för signering och för att i efterhand kunna utreda och hantera misstankar om oegentligheter.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillhandahålla de tjänster du vill använda på våra webbplatser på ett säkert och korrekt sätt samt för att efterleva riktlinjer om dataskydd, IT-säkerhet eller informationssäkerhet som exempelvis European banking authority (EBA) guidelines on ICT and security risk management.

Information om dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Uppgifter som vi behandlar för att skydda oss mot obehöriga intrång, överbelastning och andra säkerhetsrisker sparas normalt inte. Men om tillgången till webbplatsen skulle blockeras av säkerhetsskäl sparas information om det i upp till tre månader.

Listorna över kända IP-adresser med skadlig avsikt från it-säkerhetsleverantörer uppdateras löpande och historik sparas inte.

Uppgifter som vi samlar in till våra loggar för felsöknings- och utredningsändamål sparar vi i högst 13 månader.

Uppgifter som vi behandlar för att säkerställa din identitet vid inloggning sparar vi enbart under tiden som du är inloggad, medan uppgifter om digital signering sparas i enlighet med regler för den transaktion eller avtal som signeringen avsåg.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Wasa Kredit AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Analysera besök på vår webbplats
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​Förutsatt att du har samtyckt till kakor för ändamålet ”Statistik och analys” på någon av våra webbplatser behandlar vi dina personuppgifter för att samla in statistik och genomföra analyser i syfte att förbättra funktionaliteten och användarupplevelsen på våra webbplatser.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Med hjälp av kakor i kategorin "Statistik och analys" samlar vi in information för att mäta och analysera hur webbplatsbesökare använder våra webbplatser. Vi behandlar uppgifter om vilka sidor du besöker och vad du gör där, uppgifter om din enhet (om det är en dator, mobil eller surfplatta), vilken webbläsare du använder och din ungefärliga geografiska position via din IP-adress. För att särskilja dig från andra besökare tilldelar vi din webbläsare en unik användaridentitet – en "Google-Analytics-kaka". Vi samlar dock inte in några direkt identifierande uppgifter om dig.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Denna behandling förutsätter att du först har samtyckt till kakor för ändamålet "Statistik och analys" på någon av våra webbplatser. Om du inte har lämnat sådant samtycke behandlar vi inga uppgifter om dig inom ramen för den här behandlingen.

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna mäta och analysera besöken på våra webbplatser i syfte att förbättra funktionaliteten och användarupplevelsen där. ​

Information om dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Vi sparar de insamlade uppgifterna om ditt besök i form av sammanställd statistik i upp till 26 månader.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Wasa Kredit AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Vi anlitar webbyråer som personuppgiftsbiträden och Google Irland som underbiträde.

Då vi använder verktyget Google Analytics för insamling och sammanställning av statistik kan uppgifter komma att föras över till USA. Överföringen sker med stöd av standardavtalsklausuler enligt artikel 46.2 i GDPR i kombination med kompletterande skyddsåtgärder. Vi säkerställer att din IP-adress raderas redan i samband med insamlingen och på så sätt aldrig överförs till tredje land. Den unika användaridentiteten i ”Google Analytics-kakan” ersätter vi med en egen id-kaka för att förhindra att Google eller en tredje part ska kunna knyta uppgifterna till dig.

Personuppgiftsbiträden används för behandlingen av dina personuppgifter i våra kund- och avtalssystem.

Anpassa ditt webbplatsbesök efter dig och dina val
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Förutsatt att du har samtyckt till kakor för geopositionering och "Personlig anpassning, tips och erbjudanden" och/eller själv aktiverar vissa funktioner på vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillgodose dina val kring geopositionering, anpassning, tips och erbjudanden samt de funktioner som du aktiverar på vår webbplats.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Vi behandlar din IP-adress för att bestämma din geografiska position, sätta en kaka om vilket lokalt länsförsäkringsbolag du tillhör och därmed kunna visa dig just ditt länsförsäkringsbolags sidor när du besöker vår webbplats. Om du nekar positionering erbjuds du att manuellt välja vilket länsförsäkringsbolags sidor som du vill besöka. Oavsett positionering eller manuellt val sparas uppgiften om länsförsäkringsbolaget i din webbläsare för att du ska komma till det bolagets sidor även vid nästa besök på vår webbplats. Om du inte gör något val hänvisas du till ett slumpmässigt valt länsförsäkringsbolags sidor.

Uppgifter som exempelvis IP-adress och vilken typ av enhet du surfar med behandlas för att kunna visa dig inbäddad media på vår webbplats, exempelvis poddavsnitt och videoklipp som tillhandahålls i samarbete med andra webbplatser eller innehållsproducenter.

Om du själv aktiverar funktioner på vår webbplats, till exempel väljer att spara ditt personnummer för att slippa skriva in det nästa gång du ska logga in, sparas uppgifter om det i din webbläsare som hämtas där vid ditt nästa besök.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Denna behandling förutsätter att du har samtyckt till kakor för ändamålet "Personlig anpassning, tips och erbjudanden" och/eller själv aktiverar vissa funktioner på vår webbplats. Om du varken har samtyckt till kakor eller aktiverat någon sådan funktion behandlar vi inga uppgifter om dig för detta ändamål.

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose dina val kring geopositionering, anpassning, tips och erbjudanden samt de funktioner som du aktiverar på vår webbplats.

Information om dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Vi sparar inga uppgifter om dig. Förutsatt att de kakor som vi har sparat i din webbläsare fortfarande är giltiga vid ditt nästa besök på vår webbplats hämtar vi uppgifterna i dem och behandlar dem på nytt för detta ändamål.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Wasa Kredit AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen.