Vi har haft kontakt - fysiskt eller på distans

Denna information riktar sig till dig som har träffat oss eller haft kontakt med oss till exempel via telefon, e-post, eller post. Här nedanför hittar du information om våra behandlingar av dina personuppgifter i just dessa situationer.

Mäta kundnöjdhet
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar dina personuppgifter för att följa upp hur nöjd du är med hur vi har hanterat ett ärende och för att kontakta dig om du uppgett att du inte var nöjd i syfte att löpande förbättra vår verksamhet.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Efter att du har varit i kontakt med oss i någon form av ärende använder vi dina kontaktuppgifter för att ringa upp dig för att fråga hur nöjd du är med hur vi har hanterat ditt ärende och om du skulle rekommendera oss till dina vänner och bekanta. Du får även möjlighet att lämna ytterligare synpunkter genom att tala in ett meddelande på telefon eller svara på en enkät.

Om du väljer att svara på våra frågor sparar vi din återkoppling tillsammans med ditt telefonnummer. Om du uppgett att du är mycket missnöjd kan det hända att vi kontaktar dig för att se om vi kan göra något mer för att göra dig nöjd och för att bättre förstå för vad du är missnöjd med.

Vi sammanställer all återkoppling till statistik för att mäta kundnöjdheten i olika situationer.​

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER​

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna följa upp hur nöjda våra kunder och andra intressenter är med vår service och våra tjänster för att löpande förbättra vår verksamhet utifrån denna återkoppling.

Behandlingen sker för direkt marknadsföring. 

Information om dina rättigheter enligt GDPR

Enligt marknadsföringslagen har du rätt att motsätta dig förfrågningar om att delta i kundundersökningar då dessa utgör direkt marknadsföring. Det kan du göra i genom att kontakta oss.  

​HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi sparar uppgifterna om din återkoppling i 18 månader. Om du har lämnat synpunkter utöver att svara på våra standardfrågor raderar vi dem efter tolv månader.

​PERSONUPPGIFTSANVAR, MOTTAGARE OCH BITRÄDEN

Wasa Kredit AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna.

Vi anlitar ett personuppgiftsbiträde för behandlingarna att skicka ut förfrågan om din återkoppling, samla in dina svar och sammanställa svaren till statistik. Biträdet får då del av dina kontaktuppgifter och den återkoppling du ger.