"Med ett större fokus på hållbarhetsfrågor kommer vi  att ta marknadsandelar"

Jag heter Amina Bang Skanse och jobbar som hållbarhetsansvarig här på Wasa Kredit. Jag är affärs- och strategiutvecklare i grunden med en bakgrund från flera banker. Jag har bland annat arbetat med den nordiska marknaden och med kundsegment från institutionella kunder till privatkunder. Jag har en internationell ekonomexamen med tysk inriktning från Uppsala Universitet och är medlem av RISE initiativ Transition Group Nordic Circular Financing.

Mobil: 073–867 62 38
E-post: amina.bangskanse@wasakredit.se

Vad var det som gjorde att du sökte dig till oss?

 − Jag lockades att komma till en miljö som drivs av visionen att vi tillsammans skapar trygghet och möjligheter för våra kunder och samarbetspartner. Wasa Kredit är på en otroligt spännande resa. När jag nu fick möjlighet att hoppa på var det ett enkelt beslut, säger Amina.

Vad kommer bli det du först fokuserar på?

 – Jag ska se till att hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet, något som kommer att bygga stolthet och förtroende internt, i samhället och mot kunderna. Jag ser fram emot att få lära känna organisationen och bidra till att skapa hållbara erbjudanden. Något som ligger högt upp på listan är att vässa vår hållbarhetsstrategi så att vi fortsätter vara relevanta och konkurrenskraftiga även i framtiden, fortsätter Amina.

Vad hoppas du kommer bli det mest spännande och vad tror du kommer bli mest utmanande under kommande år? 

 − Alla finansiella aktörer är viktiga i den gröna omställningen och vi har en unik position med våra starka relationer med våra kunder. Jag är övertygad om att med ett ännu större fokus på hållbarhetsfrågor kommer vi ytterligare stärka relationen och på det sättet ta marknadsandelar avslutar Amina.


Nyfiken på att veta mer om oss?

Se till att följa oss på LinkedIn. Vi uppdaterar regelbundet med nya medarbetarberättelser, interna aktiviteter, kundberättelser, utbildande innehåll och massa annat intressant.