Vad innebär finansiell leasing?

Finansiell leasing innebär att leasingtagaren är ansvarig för bilens restvärde efter leasingperioden. En finansiell leasing innebär också att bilen står som säkerhet.

Läs mer om olika typer av leasing >

Hjälpte svaret dig?
2 av 4 blev hjälpta av det här svaret. Tack för ditt svar! Tack för ditt svar.