Vad innebär finansiell leasing?

Finansiell leasing innebär att leasingtagaren är ansvarig för bilens restvärde efter leasingperioden. En finansiell leasing innebär också att bilen står som säkerhet.

Hjälpte svaret dig?
1 av 1 blev hjälpta av det här svaret. Tack för ditt svar! Tack för ditt svar.