Räntor och avgifter

  • Räntan är för närvarande {{minranta}} - {{maxranta}} % och bestäms efter en kreditprövning.
  • Uppläggningsavgift: {{upplaggningsavgift}} kr
  • Administrativ avgift: {{administrativavgift}} kr

Effektiv ränta

Räntan är rörlig och för närvarande mellan {{minranta}} - {{maxranta}} procent och sätts individuellt efter kreditprövning. Uppläggningsavgiften är 375 kronor och administrativa avgiften 40 kronor. Effektiv ränta är för närvarande 7,72 procent vid ett annuitetslån på 100 000 kronor beräknat på 5 år med en exempelränta på 6,45 procent (maj 2016).  En återbetalningstid på 5 år ger totalt 60 månadsbetalningar på 1 994 kronor vid 100 000 kronor, vilket ger totalt 120 015 kronor att betala.

Handlingar

Här kan du ladda ner Allmänna villkor för Direktlånet, mer information om Information om distansavtal samt Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation