Vad betyder restvärde?

Vid leasingavtalets slut finns det en kvarvarande skuld att reglera. Detta kallas restvärde. Restvärdet motsvarar marknadsvärde på bilen.

Hjälpte svaret dig?
25 av 77 blev hjälpta av det här svaret. Tack för ditt svar! Tack för ditt svar.