Vad betyder restvärde?

Vid leasingavtalets slut finns det en kvarvarande skuld att reglera. Detta kallas restvärde. Restvärdet motsvarar marknadsvärde på bilen.

Hjälpte svaret dig?
6 av 17 blev hjälpta av det här svaret. Tack för ditt svar! Tack för ditt svar.