Vad innebär leasing för min maskinfinansiering?

Leasing är en form av långtidshyra. Vi äger objektet, du nyttjar det och kostnanden fördelas över tid. Leasing binder inte kapital, är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna. Objektet tas vanligtvis inte upp som en tillgång i din balansräkning och belastar inte företagets långfristiga skulder.

Hjälpte svaret dig?
10 av 19 blev hjälpta av det här svaret. Tack för ditt svar! Tack för ditt svar.