Vad är ett annuitetslån?

Ett annuitetslån är en betalningsmodell där du betalar ett fast belopp vid varje avbetalningstillfälle. Detta belopp, kallat annuitet, täcker både amortering och ränta. Beloppet beräknas baserat på lånebeloppet, räntesatsen och antalet betalningstillfällen, vilket innebär att månadskostnaden förblir densamma under hela låneperioden, förutsatt att räntan inte ändras.

I början av låneperioden utgörs en större del av betalningen av ränta, medan en mindre del går till amortering. Mot slutet av låneperioden fördelas det omvänt, med större fokus på amortering och mindre på ränta. Detta system säkerställer att lånet blir helt återbetalt när löptiden går ut.

För mer information, besök vår sida om annuitetslån​.

Hjälpte svaret dig?
34 av 54 blev hjälpta av det här svaret. Tack för ditt svar! Tack för ditt svar.