Vad innebär banksekretess?

I all bankverksamhet råder sekretess. Sekretessen omfattar alla uppgifter som rör kundens mellanhavanden med banken oavsett om uppgiften är skriftlig eller muntlig.

Att banksekretess råder är en förutsättning för att kunden med förtroende ska kunna vända sig till banken för att få råd och hjälp och vara säker på att de uppgifter som lämnas inte förs vidare till utomstående part. Det vill säga, det är bara kunden själv som kan få del av kundens uppgifter. 

Ifall kunden inte har möjlighet att själv kontakta banken kan en fullmakt utvisa rätt för annan att företräda kunden i ärendet.