Vad innebär det att en bil är momssmittad?

Om bilen har ägts av en privatperson är momsen inte längre avdragsgill vid leasing. Det kallas för att bilen är momssmittad.