Finansierings­produkter

Handskakning man och kvinna

Vill du erbjuda dina kunder våra finansieringsprodukter? Du får möjlighet att göra fler affärer samt förbättra din lönsamhet och ditt kassaflöde. Här kan du läsa om våra finansieringsprodukter. 

Säljfinansering för företagskund

Hyra, leasa, funktions- eller ramavtal? I tider av osäkerhet är finansiering ett sätt att säkra nödvändiga investeringar utan att binda kapital eller använda pengarna på banken. Genom att erbjuda fler betalningslösningar får dina kunder råd att investera.

Leasing

Leasing är en finansieringslösning för företag som vill köpa maskiner, it-utrustning, bilar eller inventarier till verksamheten. Du har exempelvis en kund som vill investera i möbler till kontoret. Vi gör en sedvanlig kreditbedömning och när den är godkänd köper vi möblerna av dig. Kunden får använda dem mot en överenskommen leasingavgift som betalas varje månad eller kvartal. Efter avtalstiden är slut kan kunden få förhandsrätt att köpa möblerna till ett i förväg bestämt pris, det så kallade restvärdet.

Leasing är ett effektivt sätt att frigöra kapital och stärka kassaflödet. Det är en fördelaktig finansieringslösning för kunder som varken vill äga leasingobjektet eller binda kapital. Leasing passar kunder som efterfrågar en modern utrustning, gärna med komplett serviceavtal.

Hyra

Hyra är en finansieringslösning för företag som har behov av utrustning för tidsbegränsade perioder eller projekt. Hyra passar kunder som är intresserade av att använda men inte äga utrustningen. Med ett hyresavtal har din kund möjlighet att byta, uppgradera eller komplettera utrustningen under pågående hyrestid genom att kontakta dig.

Hyra passar kunder som vill få möjlighet att fördela kostnaderna över tid för att samtidigt skapa en grund för framtida investeringar. Kunden behöver inte binda eget kapital, använda bankmässiga säkerheter eller låsa sitt kreditutrymme.

Hyran är vanligtvis lika stor under hela avtalstiden vilket gör den enkel att budgetera och anpassa efter intäkterna. Hyran påverkar endast resultaträkningen eftersom utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Hyra är skattemässigt avdragsgill, den dras som en kostnad.

Funktionsavtal

Funktionsavtal är en finansieringslösning för ett företag som har behov av exempelvis en kaffemaskin men som vill att service och underhåll ingår i avtalet. Kopieringsmaskiner är ett annat exempel på utrustning som kräver återkommande underhåll och service och passar företag som inte vill äga utrustningen. Allt samlas på en faktura och företaget betalar bara för maskinens funktion genom en månadskostnad.

Med ett funktionsavtal kan kostnaderna fördelas över tid och företaget behöver inte binda upp sitt eget kapital eller använda sitt kreditutrymme.

Periodkostnaden är normalt lika stor under hela avtalstiden och är därför lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna. Kostnaden är skattemässigt avdragsgill och påverkar endast resultaträkningen eftersom utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.

Ramavtal

Med ett ramavtal har vi tecknat en överenskommelse mellan ett företag och dig som är leverantör samt även vår samarbetspartner. Avtalet gäller under en tidsbestämd period. Under denna period kan företagskunden beställa utrustning direkt från dig. Fakturan skickas till oss tillsammans med ramavtalets nummer och din kunds leveransadress. Så fort leveransen är på plats och godkänd betalar vi fakturan.

Ramavtalet passar långsiktiga samarbeten. Det ger kontroll på ekonomi och kostnader över lång tid.

Allriskförsäkring för leasad och hyrd utrustning

Du har möjlighet att teckna Wasa Kredits allriskförsäkring till den utrustning som du hyr eller leasar av oss. Försäkringen gäller för stöld, brand och skada samt även "drulle" och åsknedslag.

Vårt löfte är skadebesked inom 48 timmar. Håller vi inte löftet utgår ingen självrisk. Skulle något hända ersätter försäkringen med likvärdig utrustning. Utan överraskningar eller oförutsedda kostnader under avtalsperioden.

Du behöver alltså inte oroa dig eller uppdatera din företagsförsäkring när du hyr eller leasar utrustning genom oss. 

Läs mer i produktbladet för Allriskförsäkring - leasad och hyrd utrustning (pdf-fil). 

Fakturaköp

Fakturaköp är en enkel och flexibel finansiering genom Wasa Kredit där du väljer när och vilka fakturor som ska säljas till oss. Du säkrar din betalning och överlåter dessutom all administration av fakturorna till oss. Du behöver inte vänta på betalning från dina kunder. Resultatet blir ett snabbare kassaflöde. Och du sparar även tid och resurser genom att vi tar hand om administrationen. Läs vidare om fakturaköp.

Säljfinansering i butik

Med hjälp av aktiv säljfinansiering kan du som driver butik erbjuda kunden delbetalning som alterntiv till kontant betalning och därmed öka din försäljning. 

Delbetalning

Delbetalning är ett lån där kunden får möjlighet att fördela kostnaden av ett större inköp över tid och utan handpenning. Finanseringsformen passar bäst för butiker och tjänsteföretag som säljer kapitalvaror till privatpersoner, som exempelvis hemelektronik, vitvaror, möbler och byggvaror; eller tjänster som optik, tandvård, hälsa och skönhet. 

Ja, jag vill veta mer om era finanseringslösningar


*Obligatoriska fält