Miljö och hållbarhet

På Wasa Kredit ser vi ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet som en naturlig del av vår verksamhet. Vi står bakom de miljö- och hållbarhetsmål som länsförsäkringsgruppen arbetar mot och ser dem som viktiga ledstjärnor, både på lång- och kort sikt.

Wasa Kredits miljöarbete

Vi ska...

i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför ta hänsyn till miljön så att vi genom ständiga förbättringar minskar vår miljöpåverkan och förebygger föroreningar inom vår verksamhet.  

uppfylla lagar och förordningar och samarbeta med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål. 

öka vår miljökompetens och genom vårt engagemang i miljöfrågor påverka våra kunder och leverantörer.

bidra till ett hållbart och tryggt samhälle.

Genom att...

driva ett miljöinriktat utvecklings- och servicearbete till länsförsäkringsbolagen och kunderna. 

på uppdrag av länsförsäkringsbolagen driva lönsam verksamhet med minimerad miljöpåverkan inom områdena bank- och finans.

engagera oss i frågor som bidrar till ett tryggt och hållbart samhälle, inte bara de egna kunderna utan samhället i stort.

Så att vi...

bidrar till en hållbar utveckling i samhället och att vi fortsätter vara ett trovärdigt alternativ vad gäller miljö och hållbarhet inom bank och finans.

Organisationer vi är engagerade i:

My Dream now - samverkan mellan skola och arbetsliv

Peritos - ungdomrekrytering

Artikel i DN där vårt samarbete med Peritos nämns

Tillbaka till Om Wasa Kredit.