Finansiell information

Wasa Kredits ersättningssystem 2015

Enligt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2007:5 ska information om Wasa Kredit ABs (Wasa Kredit) ersättningspolicy och dess tillämpning offentliggöras årligen. Här hittar du hela redovisningen för Wasa Kredits ersättningssystem 2015 (pdf).

Bolagsstyrning 2016

Bolagsstyrning säkerställer att Wasa Kredit sköts på ett så effektivt sätt som möjlig genom att ansvar och rättigheter fördelas i enlighet med gällande lagar, regler och processer. Det syftar i sin tur till att våra kunder ska känna förtroende för oss. 

Här hittar du Wasa Kredits bolagsstyrning 2016 (pdf).