Användarvillkor

Tack för att du använder Wasa Kredit AB:s webbplatser. Vi vill genom våra användarvillkor upplysa dig om våra regler för webbplatserna.

Genom att gå in på Wasa Kredit AB:s webbplatser och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatserna godkänner du användarvillkoren.

För de produkter och tjänster som tillhandahålls på webbplatserna finns separata villkor. Om användarvillkoren skulle vara oförenliga med villkoren för någon tjänst eller produkt har villkoren för tjänsten eller produkten företräde framför dessa användarvillkor.

Wasa Kredit AB förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa användarvillkor. Wasa Kredit AB förbehåller sig också rätten att uppdatera eller ändra webbplatserna liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av dem.

Tillgänglighet

De produkter och tjänster som tillhandahålls via webbplatserna är inte tillgängliga för alla personer på alla platser. Wasa Kredit AB tillhandahåller inte produkter och tjänster till personer om Wasa Kredit AB anser - utan att behöva visa någon orsak för detta - att tillhandahållandet kan strida mot lagstiftning eller liknande reglering.

Din rätt att använda information på webbplatsen

Allt material som Wasa Kredit AB har lagt ut på webbplatserna skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Det betyder bland annat återgivande och mångfaldigande av material eller delar därav – utöver nedladdning för ditt privata bruk i ickekommersiellt syfte - förutsätter skriftligt samtycke av Wasa 
Kredit AB.

De varumärken eller andra kännetecken som Wasa Kredit AB äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande från Wasa Kredit AB. Wasa Kredit AB:s varumärken, kännetecken eller firma får inte användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer en ”felaktig” träff, till exempel i så kallade 
meta-taggar eller annan dold text.

Länkar till och från våra webbplatser

Wasa Kredit AB ansvarar inte i något fall för länkar från någon av Wasa Kredit AB:s webbplatser till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Du bär själv risken för användning av sådana webbplatser.

Det är tillåtet att göra förflyttande länkar, det vill säga länkar som flyttar läsaren till Wasa Kredit AB:s webbplatser.

Det krävs skriftligt tillstånd från Wasa Kredit AB för att få göra integrerade länkar, det vill säga länkar som hämtar och visar eller framför material från Wasa Kredit AB:s webbsidor.

Begränsning av ansvar

Allt material som finns tillgängligt via Wasa Kredit AB:s webbplatser är - om inte annat uttryckligen framgår - avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Det kan finnas en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det kan också finnas en risk att 
informationen innehåller felskrivningar och tekniska brister. Det är upp till dig själv att värdera lämpligheten av att använda den information som förmedlas på webbplatserna.

Även om Wasa Kredit AB alltid bemödar sig att hålla webbplatserna fria från virus kan Wasa Kredit AB inte garantera att de är virusfria. Du uppmanas därför, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information, programvara eller 
dokumentation. Wasa Kredit AB ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatserna.

Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av dessa användarvillkor ska ske enligt svensk lag. Om du har frågor kring Wasa Kredit AB:s användarvillkor är du välkommen att kontakta oss.