Låneskolan – en guide för dig som vill äga din ekonomi

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa privatpersoner och företag att förverkliga sina drömmar med hjälp av finansiering. Vi vet att en stabil ekonomi byggs genom kunskap och långsiktigt tänkande. Därför har vi sammanställt en guide till dig som vill veta mer om lån för privatpersoner.

Vad är ett lån?

När vi säger lån menar vi ett penninglån. Det är ett avtal som två parter ingår, där den som lånar ansöker om en summa pengar från en annan part och förbinder sig att återbetala samma summa.

Lånet har en prislapp; en ersättning som ska betalas och som kallas ränta. Ibland kan det även förekomma andra kostnader för ett lån, som uppläggnings- eller administrativa avgifter. Det vill säga, det du som lånar får betala långivaren för hanteringen av lånet.

Det finns lån med säkerhet och lån utan säkerhet.

Lån med säkerhet

Säkerheten är syftet med lånet, det vill säga det du ska köpa för pengarna. Investeringen är ofta av större karaktär och du vill låna pengar till hela eller delar av köpesumman. Tunga fordon, maskiner till verkstadsindustrin, skogs- eller jordbruket samt bolån är vanliga exempel på lån med säkerhet, men även bilar, mc, båtar och husvagnar.  Lastbilen, traktorn eller bostaden blir långivarens säkerhet. Kanske har du har hört ordet pant? Det är samma sak som säkerhet, panten är objektet du investerar i.

Lån utan säkerhet

Lån utan säkerhet kallas ibland för blancolån eller konsumtionslån. Det betyder att du inte behöver lämna någon säkerhet eller pant till banken. Vanliga former av blancolån är privatlån och olika medlemslån. Pengarna du lånar ska användas till din egen privata konsumtion och lånesumman kan variera, från några tusenlappar till 350 000 kronor.

Ett blancolån har högre ränta och kostar mer än ett lån med säkerhet eftersom långivaren inte har någon säkerhet för lånet.

Ett lån utan säkerhet beviljas på dina återbetalningsmöjligheter – läs mer under Kreditprövning.

Kreditkort

Olika typer av lån

 

Bolån

Ett bostadslån är ett lån som används för att finansiera köp av en bostadsfastighet, en bostadsrätt eller liknande. Specifikt för ett bolån är att lånet beviljas med bostaden som säkerhet. Ofta är räntan låg jämfört med andra typer av lån. Att låna med bostaden som säkerhet innebär att långivaren kan förvissa sig om att få tillbaka sina pengar genom att bostaden säljs. Säkerheten för långivaren är alltså nära förknippat med värdet på bostaden.

Blancolån eller privatlån

Ett lån utan säkerhet brukar kallas för blancolån eller privatlån och lånet är ofta avsett för konsumtion. Då tar långivaren en större risk och kan enbart förlita sig på låntagarens möjligheter att betala tillbaka lånet och inte på en bostad eller något annat objekt.

Avbetalning

Avbetalning är ett form av lån eller kreditköp. Det är ett sätt att betala för ett objekt eller en vara i efterhand. Avbetalningsköp används ofta för exempelvis bilar, husvagnar och båtar.  Istället för att betala för varan kontant vid ett tillfälle så delas betalningen upp i flera delbetalningar, som fördelas över en viss period. Vanligtvis tillkommer det ränta och avgifter.

Långivare har ofta ett så kallat äganderättsförbehåll som innebär att äganderätten inte övergår till köparen förrän hela objektet eller varan är betald. Det är en säkerhet för långivaren som har rätt att ta tillbaka objektet och sälja det vidare om kunden inte betalar i tid.

Kreditkort

Ett kreditkort är också en typ av lån. Med ordet kredit menas med att kunden ansökt om ett lånebelopp som kan utnyttjas vid behov. Kunden har oftast ett kort kopplat till sin kredit och skulden på kortet kan sedan betalas av antingen i sin helhet eller i mindre delar månad för månad. Man betalar enbart för det belopp man utnyttjar, därav är räntan oftast högre på ett kreditkort än t ex räntan på ett bolån. Ett kreditkort kan vara en lösning för den som vill betala av ett större inköp över en längre period i mindre delar.

Snabblån eller sms-lån

Snabblån eller sms-lån är en typ av kredit där kunden kan låna en mindre summa och snabbt få tillgång till pengarna. Oftast rör det sig om ett par tusen kronor. Förutom att du får tillgång till pengarna snabbt är ofta avtalstiden mycket kort. Den totala lånekostnaden är ofta större än andra lån. Detta beror på att det vanligen är mycket höga räntor på den här typen av lån.

Mynt i närbild

Vad kostar det att låna?

Kostnaden för ett lån är uppdelat i amortering, ränta och avgifter, exempelvis uppläggnings- och administrationsavgift. Det är pengar som du måste betala till långivaren för att få låna.

Kostnaden för ett lån varierar från långivare till långivare men beror även på vad det är för lån. Ju högre risk för långivaren desto högre ränta får du räkna med. Ett blancolån, där det inte finns någon säkerhet i form av en bil, fastighet eller maskin har generelt en högre ränta.

Det enklaste sättet att jämföra olika lån är att titta på effektivräntan - läs mer under Vad är effektiv ränta? 

Vad innebär amortering?

Som regel sker återbetalningen av ett lån stegvis under lånets löptid. Vanligtvis betalar man av på lånet med en viss summa varje månad. Dessa avbetalningar kallas för amorteringar. Beroende på låneform kan amorteringarna se ut och vara uppbyggda på olika sätt. Vissa lån med en väldigt kort löptid kan även vara amorteringsfria. Det innebär att man betalar tillbaka hela summan när lånetiden löpt ut.

Vad är ränta?

Ränta är priset som du får betala för att låna pengar. Ränta betalas av den som lånar till den som lånar ut pengar. Räntan grundar sig på summan du lånar samt avtalstiden. Ofta anges räntan som en procentsats av lånebeloppet, antingen för en betalningsperiod eller för ett år.

Om räntesatsen gäller räntan för en viss betalningsperiod kallas den för enkel ränta. Det vanligaste är att räntan anges per år och då kallas den för årlig ränta.

Räntan kan vara högre ju större risk långivaren tar. Som exempel kan räntan för ett bostadslån vara lägre (för då är bostaden en säkerhet för långivaren), medan risken, och därmed också räntan, för ett blancolån är högre. Men det kan såklart variera från fall till fall.

Vad är effektiv ränta?

Den effektiva räntan är ett sätt att beräkna räntan för att man ska kunna jämföra olika räntesatser för olika lån.

Räntesatsen räknas om som att den betalas en gång per år. Den beskriver den totala kostnaden för lånet inklusive samtliga avgifter, som avi- och uppläggningsavgifter.

Låt oss visa den totala lånekostnaden med ett räkneexempel:

Du vill låna 100 000 kronor med en avtalsperiod på fem år. Räntan är 5 procent och du väljer rak amortering med månadsbetalning. Med en uppläggningsavgift på 300 kr och en administrationsavgift på 25 kr blir den effektiva räntan 5,85 procent. Fem år senare när låneavtalsperioden är slut har du betalat 114 508 kr för ditt lån.

Du ska titta på den effektiva räntan om du vill jämföra lånekostnader mellan olika långivare.

Vad menas med fast och rörlig ränta?

Räntan du betalar kan vara fast eller rörlig. Vid fast ränta har du samma räntesats under hela räntebindningsperioden. Fast ränta är vanligast vid bolån.

Rörlig ränta är precis som det låter; räntan kan variera under lånets löptid (tidsperioden från det att du tecknar lånet till den dag då lånet ska vara återbetalt). Bland annat styrs den rörliga räntan indirekt av den så kallade reporäntan. Reporäntan är den ränta som Riksbanken tar ut vid utlåning till landets banker (kallad styrränta). Bankernas utlåningsräntor följer i sin tur reporäntan och denna får därmed påverkan på den ränta de stora bankerna betalar för att låna pengar av varandra (kallad Stibor).

Du sluter alltid ett låneavtal med den du lånar av. I avtalet kan du läsa om långivaren har rätt att höja räntan och i så fall varför. Om du har ett lån med rörlig ränta måste banken eller finansbolaget som du lånar av, informera dig om det sker en ränteförändring. Det gäller både lån med och utan säkerhet.

Vad bestämmer räntan på mitt lån?

I Sverige har vi fri prissättning på lån. Det är alltså den som lånar ut pengar som sätter priset på lånet, dvs. räntan. Hur räntan sätts beror på flera saker:

  • Långivarens upplåningskostnad, det vill säga vad det kostar långivaren att låna pengar. Upplåningskostnaden styrs bl.a. av marknadsräntor, exempelvis Stibor.
  • Din återbetalningsförmåga, som bland annat bedöms genom en kreditupplysning.
  • Vilken risk den du lånar av tar för att låna ut pengar till dig. Lån utan säkerhet bedöms ofta som en högre risk. För lån med säkerhet beror risken delvis på vilken säkerhet du kan ge för lånet.

Räntan kan alltså vara olika för olika typer av lån och den kan också variera låntagare emellan. 

Varför måste jag betala avgifter och uppläggningsavgift när jag tar ett lån?

Många långivare tar en uppstartskostnad för att täcka sina administrationskostnader. Den kallas ofta uppläggningsavgift och du betalar den vid första betalningstillfället. Det är en klok idé att fråga långivaren om vilka avgifter som tillkommer. Tänk på att långivaren bara får ta ut avgifter om de är avtalade (det vill säga står i låneavtalet) samt om avgiften är en kostnad som lånegivarens har för lånet. Långivaren kan bara höja avgifterna under avtalsperioden om kostnaden för lånehanteringen skulle öka.

Par i soffa

Vem får ta ett lån?

De flesta banker och finansbolag kräver att du måste vara över 18 och ha ordning på din ekonomi för att få låna pengar. Ofta krävs det också att du har en fast anställning och inga tidigare betalningsanmärkningar. Om du ska köpa bostad och behöver ett bostadslån är kraven betydligt högre.

Alla låneinstitut, oavsett om det är en bank eller ett finansbolag, tar en så kallad kreditupplysning på den som vill låna pengar. Den innehåller bland annat information om du har några andra skulder eller om du tidigare fått betalningsanmärkningar. En kreditupplysning är ett underlag för långivaren att bedöma dina möjligheter att betala tillbaka ett eventuellt lån – läs mer om Kreditprövning

Kreditprövning

Innan banken eller finansbolaget kan bevilja ett lån gör de en bedömning av din kreditvärdighet, din så kallade återbetalningsförmåga. Detta brukar kallas för att långivaren gör en kreditprövning och en kreditbedömning. Banken eller finansbolaget samlar ihop information angående kundens ekonomi för att sedan bedöma möjligheterna för att kunden ska kunna återbetala beloppet inom utsatt period. Enligt lag kan långivaren endast bevilja lånet om den som vill låna har tillräckligt goda ekonomiska förutsättningar, så att man kan betala tillbaka lånet.  

Vad händer om jag får avslag på min låneansökan?

Om du skulle få avslag på din ansökan om lån betyder det troligen att långivaren har bedömt att du inte kan betala tillbaka den storlek och typ av lån som du har ansökt om. Har du till exempel betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden kan det bli svårt att få ett lån. En betalningsanmärkning ligger kvar i tre år efter registreringen.

Du har rätt att bli informerad om varför du fick avslag – och se det som en temperaturmätare på din ekonomi. Du får en bättre möjlighet till ett låneavtal som fungerar för din ekonomi.

Vad ger kreditprövningen för resultat?

Med hjälp av uppgifterna i kreditprövningen gör långivare en kalkyl. Den ger svar på hur mycket den som ansöker om lån har kvar att leva på efter att boendekostnader och övriga levnadskostnader är betalda. Med hjälp av kalkylen gör långivaren en uppskattning av hur mycket hushållet har kvar av inkomsten efter att skatter, ränteutgifter, drifts- och underhållskostnader är betalda. På så sätt kan din återbetalningsförmåga bedömas.

Om du har familj eller bor med fler personer tittar långivaren på hela hushållets ekonomi. Tänk på att det alltid är fördelaktigt att ha en medsökande när du ansöker om lån. Det ökar dina chanser till att få lånet beviljat och till en bättre ränta.

Om du ansöker om ett lån med större belopp kan du behöva lämna en säkerhet, en så kallad pant. Det är oftast syftet med lånet som är säkerheten, till exempel lastbilen, skogsmaskinen, fritidshuset eller bostaden.

Kan jag använda mig av en medsökande?

Om du som ensam låntagare får avslag på din ansökan kan du ansöka om lån tillsammans med en medlåntagare. Det kan vara en anhörig, din sambo, maka eller make. Då ökar dina chanser att få lånet beviljat och få bättre villkor. Samma grundvillkor gäller för båda låntagare.

Vad är en borgensman?

Att gå i borgen betyder att en eller flera andra personer intygar att hen betalar räntor och amorteringar på ditt lån om du själv inte har förmågan att göra det. Personen blir din borgensman och du som är låntagare kallas för gäldenär. Vi använder oss inte av borgensman för Direktlånet.

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som låntagare?

 

Jag ångrar mitt lån. Vad händer nu?

För lån och krediter som omfattas av Konsumentkreditlagen så finns en lagstadgad ångerrätt. Det innebär att du har rätt att ångra dig inom 14 dagar från att avtalet ingåtts. Du måste kontakta långivaren inom 14 dagar. Det bästa är att skicka ett skriftligt meddelande, men du kan också ringa. Du behöver inte ange någon anledning till varför du ångrar dig.

Om långivaren redan betalat ut pengarna ska du betala tillbaka dem med ränta. Räntan räknas från utbetalningsdagen till den dag pengarna betalas tillbaka. Det kan också tillkomma avgifter.

Kan jag säga upp mitt lån?

Ja, du har rätt enligt lag att förtidslösa lånet när som helst under avtalstiden. Det innebär att du betalar tillbaka hela skulden till långivaren innan avtalet löpt ut. Det kan hända att du får betala en ränteskillnadsersättning till lånegivaren. Läs igenom villkoren i ditt avtal för att veta vad som gäller.

Även långivaren kan ha rätt att säga upp avtalet till och begära in pengarna i förtid. Även detta finns skrivet om i avtalsvillkoren. En anledning skulle kunna vara att långivaren inte har fått betalt enligt de villkor långivaren och låntagaren kommit överens om i l avtalet.

Vad är en låneskyddsförsäkring?

Alla kan vi drabbas av livet och få problem med ekonomin. Då kan ett låneskydd, en försäkring som är kopplad till ditt lån, vara en trygghet för dig och din familj. Det kan vara bra att höra om banken eller finansbolaget du tänker låna av har en försäkring av det här slaget och vad den omfattar. I de flesta fall kan du välja ett låneskydd som omfattar ersättning för arbetsoförmåga på grund av olycksfall eller sjukdom, arbetslöshet och skydd vid dödsfall.

Läs mer om Wasa Kredits lån- och krediterbjudande till privatkund.