Kontor och adresser

Stockholm (huvudkontor)

Box 6740, 113 85 Stockholm

Telefon: 08-635 38 00

Göteborg

Box 11366, 404 28 Göteborg

Telefon: 031-771 98 80

Malmö

Box 238, 201 22 Malmö

Telefon: 040-664 28 80

Umeå

Box 63, 901 03 Umeå

Telefon: 090-71 25 90

Växjö

Box 2, 351 03 Växjö

Telefon: 0470-70 23 40

Örebro

Box 199, 701 43 Örebro

Telefon: 019-17 52 65