Billeasing

Transportstyrelsens offentliga register kan du få information om fordonet, om den är på kredit samt hos vilket kreditbolag. Om fordonet är köpt på kredit hos Wasa Kredit innebär det att vi har ett äganderättsförbehåll och rätt till fordonet, innan skulden är löst.

Om du är intresserad av att köpa detta fordon föreslår vi att du och nuvarande ägaren besöker ett bankkontor och genomför transaktionen för att lösa krediten i sin helhet innan ett ägarbyte kan ske.

Observera att vi inte kan lämna ut information om fordonet till någon annan än de som står på lånet, alternativt har fullmakt.

Vi leasar ut alla bilmärken. Säljaren ska vara en registrerad bilhandlare. Även nya bilar och bilar som inte är momssmittade går bra att leasa.

Billeasing är en form av långtidshyra av bilar. Den som finansierar bilköpet är leasegivaren, som köper bilen och upplåter den till företaget med full nyttjanderätt.
Leasingavgiften betalas månadsvis i förskott och är normalt en annuitet bestående av amortering och ränta.
Efter avtalstidens slut finns ett restvärde på den leasade bilen som ni får lösa avtalet med från oss.

I vår fördelaktiga försäkring ingår trafik, delkasko och merkoncept. Vagnskada ingår i den mån den inte täcks av generalagenten.
Om du installerar ett godkänt larm slipper du självrisken vid stöld.
Försäkringen betalas månadsvis via leasingavin och har ingen begränsning på körsträckan. Gäller inte för yrkesmässig trafik som till exempel taxi, åkeri eller budbilar, eller för bilar med högre försäkringsklass än 8-26-26.

Med vårt leasingavtal kan du byta leasingbil när som helst under löptiden och vi hjälper till vid försäljningen av inbytet. Det eventuella överskott som utfaller vid en försäljning tillfaller naturligtvis dig som kund.

För färd med din leasingbil utanför Norden krävs medgivande från Wasa Kredit. Ta kontakt med din kontaktperson på Wasa Kredit (se ditt avtal högst upp till vänster) eller ring oss på 08-635 38 95.

Har du vår försäkring i leasingen kan ett Grönt kort vara aktuellt.  Grönt kort är ett internationellt bevis på att fordonet är trafikförsäkrat. I de flesta europeiska länder finns varken krav eller behov av sådant kort. På www.tff.se kan du se vilka länder som kräver grönt kort.

Du beställer grönt kort hos Wasa Kredit på telefon 08-635 38 95 eller i formuläret två veckor innan avresa.

Grönt kort är ett internationellt bevis på att fordonet är trafikförsäkrat. I de flesta europeiska länder finns varken krav eller behov av sådant kort. På www.tff.se (inför utlandsresa/försäkring vid utlandsresa) kan du se vilka länder som kräver grönt kort. Du beställer grönt kort hos Wasa Kredit på telefon 08-635 38 95 eller i vårt formulär senast två veckor innan avresa.

Tänk på att för färd med din leasingbil utanför Norden krävs medgivande från oss. För mer information fråga gärna din kontaktperson på Wasa Kredit (se ditt avtal högst upp till vänster) eller ring oss på 08-635 38 95. 

När du löser ditt leasingavtal är det viktigt att du berättar för oss vilken ny ägare vi ska registrera bilen på. Får vi ingen information om det kan vi inte ta bort leasingspärren.
Ring oss på telefon 08-635 37 00 eller skriv till oss via Mina Sidor så hjälper vi dig. 

Försäkringen gäller utomlands men kontrollera alltid de allmänna villkoren på ditt avtal för eventuella restriktioner.

Likaså kan ett Grönt kort vara aktuellt.  rönt kort är ett internationellt bevis på att fordonet är trafikförsäkrat. I de flesta europeiska länder finns varken krav eller behov av sådant kort. På www.tff.se  kan du se vilka länder som kräver grönt kort.

Du beställer grönt kort hos Wasa Kredit på telefon 08-635 38 95 eller via vårt formulär senast två veckor innan avresa.

Om bilen har ägts av en privatperson är momsen inte längre avdragsgill vid leasing. Det kallas för att bilen är momssmittad.