Vanligaste frågorna

Transportstyrelsens offentliga register kan du få information om fordonet, om den är på kredit samt hos vilket kreditbolag. Om fordonet är köpt på kredit hos Wasa Kredit innebär det att vi har ett äganderättsförbehåll och rätt till fordonet, innan skulden är löst.

Om du är intresserad av att köpa detta fordon föreslår vi att du och nuvarande ägaren besöker ett bankkontor och genomför transaktionen för att lösa krediten i sin helhet innan ett ägarbyte kan ske.

Observera att vi inte kan lämna ut information om fordonet till någon annan än de som står på lånet, alternativt har fullmakt.

För att få kopior på fakturor hänvisar vi dig i första hand till Mina Sidor. Fyll ansökningsformuläret för att få tillgång till Mina Sidor.
Av sekretesskäl måste en firmatecknare ansöka om ett första konto, sedan kommer ni själva kunna skapa nya konton för andra medarbetare.

Om du företräder ett företag ber vi dig först skicka oss en fullmakt eller be att få vara med som användare för ett MIna Sidor konto.

Mina Sidor är tillgängligt för företag som är kunder till Wasa Kredit. Av sekretsskäl måste en firmatecknare ansöka om ett första konto. Därefter kan ni själva skapa nya konton för andra medarbetare.

Så här ansöker du: ladda ner och fyll i ansökningsformuläret, skriv under och mejla den till oss. Fler instruktioner hittar du i ansökningsformuläret.

I all bankverksamhet råder sekretess. Sekretessen omfattar alla uppgifter som rör kundens mellanhavanden med banken oavsett om uppgiften är skriftlig eller muntlig.

Att banksekretess råder är en förutsättning för att kunden med förtroende ska kunna vända sig till banken för att få råd och hjälp och vara säker på att de uppgifter som lämnas inte förs vidare till utomstående part. Det vill säga, det är bara kunden själv som kan få del av kundens uppgifter. 

Ifall kunden inte har möjlighet att själv kontakta banken kan en fullmakt utvisa rätt för annan att företräda kunden i ärendet.

Är du sen med inbetalningen tar vi ut en förseningsavgift. Förseningsavgiften är 450kr (debiteras tio dagar efter förfallen betalning). 
På andra påminnelsen samt inkassoavin är avgiften 0 kronor. 
Detta gäller endast näringsidkare.

Mina Sidor kan du se ditt avtal och det ursprungliga kreditbeloppet.
Kontakta kundtjänst på telefon 08-635 37 00 för svar på frågor kring dina avtal.

Fyll i Anmälan till autogiro, skriv ut och skicka in originalhandlingen till oss via post.
Den automatiska dragningen sker först när medgivandet är registrerat hos Bankgirocentralen. Det har skett när din faktura är försedd med texten "dras via autogiro".
Hos Wasa Kredit sker ingen reducering av fakturaavgift när du väljer autogiro. Avgiften kvarstår enligt avtalet.

En adressändring för företag måste anmälas skriftligen till oss.
Skriv till oss via Mina Sidor eller skicka in din adressändring till:

Kundtjänst
Wasa Kredit AB
Box 6740
113 85 Stockholm

Om du ändrar till en utländsk faktureringsadress kan vi inte garantera att våra fakturor når dig, och du måste själv ansvara för att fakturan blir betald i tid. Vi rekommenderar att du använder autogiroför att undvika att drabbas av påminnelseavgifter. Autogiro ansökan finner du här.