Miljö­finansiering

Vi erbjuder investeringslösningar för bland annat solceller och bioenergi. Med oss som samarbetspartner kan du erbjuda dina kunder smart finansiering via leasing, hyra eller funktionsavtal. 

 • Skapar en förmånlig bas för framtida investeringar
 • Belastar inte likviditeten
 • Är lätt att budgetera
 • Låser inte kreditutrymme hos banken

Finansiering inom miljö & hållbarhet

Vi finansierar hållbara investeringar. Våra samarbetspartners jobbar inom en rad olika industrier som alla bidrar till omställningen till ett mer fossilfritt samhälle. Vi kan finansiera objekt som till exempel:

 • Solceller
 • Laddlösningar
 • Luft-, vatten-, och geovärmepumpar
 • Värmeanläggningar med pelletseldning
 • Biogasanläggningar
 • Rökgasreningar
 • Ledbelysning
 • Vattenreningsanläggningar
 • Specialfilterlösningar för microorganismer 

Varför miljöfinansiering?

Genom att erbjuda kunder flexibel finansiering har fler möjlighet att investera i en ny anläggning eller miljövänlig lösning. Det kan till exempel handla om solcellspaneler för företaget eller en biogasanläggning. Med finansiering genom oss kan kunden fördela kostnaden över tid i upp till 10 år. 

Olika sätt att finansiera

Vi erbjuder miljöfinansiering i form av leasing och hyra. Vi kan även erbjuda funktionsavtal som innebär att service ingår, allt på en och samma faktura till kund.