Det finns inga särskilda leasingavgifter på ett leasingavtal eller första förhöjd leasingavgift, som de också kallas. Men genom en första större betalning sänks din månadskostnad och totalkostnad.

För färd med din leasingbil utanför Norden krävs medgivande från oss. Ta kontakt med din kontaktperson (se ditt avtal högst upp till vänster) eller ring oss på 08-635 38 00.

Har du vår försäkring i leasingavtalet kan ett Grönt kort vara aktuellt. Det är ett internationellt bevis på att fordonet är trafikförsäkrat. I de flesta europeiska länder finns varken krav eller behov av sådant kort. På www.tff.se kan du se vilka länder som kräver Grönt kort.

Du kan beställa Grönt kort hos oss senast två veckor innan avresa.

Vi godkänner inte överlåtelse av leasingavtal till annat företag, ibland kan vi dock göra undantag. För företagsleasing finns det en överlåtelseklausul som tillåter avtalsinnehavaren att överlåta sin leasingbil vid speciella omständigheter. 

Läs mer om hur vi ställer oss till överlåtelse av företagsleasing här

Försäkringen gäller utomlands men kontrollera alltid de allmänna villkoren på ditt avtal för eventuella restriktioner.

Glöm inte att beställa Grönt kort som är ett internationellt bevis på att fordonet är trafikförsäkrat.

Företagsleasing är en förmånlig finansieringsform för ditt företag.  När du kontaktar oss följer vi dig genom hela köpprocessen. Ofta går en leasingperiod under 36 månader och du betalar en leasingavgift varje månad. Kontakta oss för att veta mer.

I vår fördelaktiga bilförsäkring ingår trafik, delkasko och merkoncept. Vagnskada ingår i den mån den inte täcks av generalagenten. Om du installerar ett godkänt larm slipper du självrisken vid stöld. Försäkringen betalas månadsvis via leasingavin och har ingen begränsning på körsträckan.

Bilförsäkringen gäller inte för yrkesmässig trafik som till exempel taxi, åkeri eller budbilar, eller för bilar med högre försäkringsklass än 8-26-26.

Här kan du räkna på hur mycket det skulle kosta dig att leasa en bil

När du löser ditt leasingavtal är det viktigt att du berättar för oss vilken ny ägare vi ska registrera bilen på. Får vi ingen information om det kan vi inte ta bort leasingspärren. Ring oss på telefon 08-635 38 00 eller skriv till oss via Mina Sidor så hjälper vi dig. 

Om bilen har ägts av en privatperson är momsen inte längre avdragsgill vid leasing. Det kallas för att bilen är momssmittad. 

Med vårt leasingavtal kan du byta leasingbil när som helst under löptiden och vi hjälper till vid försäljningen av inbytet. Det eventuella överskott som utfaller vid en försäljning tillfaller naturligtvis dig som kund.

När en tjänstebil utnyttjas för privat bruk räknas den som en förmån och förmånsbeskattas. Beräkningen av förmånsvärdet baseras på bilens pris, inklusive extrautrustning. 

Vid leasingavtalets slut finns det en kvarvarande skuld att reglera. Detta kallas restvärde. Restvärdet motsvarar marknadsvärde på bilen.

Vid företagsleasing har du endast rätt att dra av 50 procent av momsen, det finns därför ett avdragsförbud för leasing.  Vid leasing äger fortfarande vi bilen och du som leasingtagare betalar för nyttjandet. Därför sätts en leasingspärr på bilen för att den inte ska kunna säljas vidare. 

Finansiell leasing innebär att leasingtagaren är ansvarig för bilens restvärde efter leasingperioden. En finansiell leasing innebär också att bilen står som säkerhet.

Grönt kort är ett internationellt bevis på att fordonet är trafikförsäkrat. I de flesta europeiska länder finns varken krav eller behov av sådant kort. På www.tff.se (inför utlandsresa/försäkring vid utlandsresa) kan du se vilka länder som kräver grönt kort.

Du kan beställa Grönt kort hos oss via vårt formulär senast två veckor innan avresa.

Tänk på att för färd med din leasingbil utanför Norden krävs medgivande från oss. För mer information fråga gärna din kontaktperson hos oss (se ditt avtal högst upp till vänster) eller ring oss på 08-635 38 00